Pevná paliva

Komínové systémy od spotřebičů na pevná paliva

Spotřebiče na pevná paliva stále zaujímají významný podíl na trhu. Dnes je v nabídce široké množství variant topných systémů a to jak pro centrální, tak i lokální vytápění. Při volbě zdroje tepla hraje důležitou roli nejen cena paliva, ale stále více také jeho ekologičnost. Právě využití obnovitelných zdrojů energie pro dodávku tepla přispívá zásadně k naplnění požadavků Zákona o hospodaření energií a je proto významným nástrojem při zvažování koncepce vytápění novostavby, či rekonstruovaného objektu.

Vytápění: pevná paliva

Tento příznivý vliv popisuje mimo jiné aktuální dokument zpracovaný odborníky ČVUT Praha v roce 2016 pod názvem Vliv koncepce vytápění na energetickou náročnost budov, která analyzuje na modelovém případu 5 variant vytápění včetně jejich modifikace doplňkovými zdroji s využitím obnovitelné energie a která je v plném znění k dispozici v sekci Ke stažení.

Keramické komíny

Keramické komíny – univerzální pro všechna pevná paliva

Pevná paliva můžeme rozdělit na paliva fosilní a biomasu. Společným znakem je (většinou) vysoká teplota spalin a tvorba usazenin ve spalinové cestě. Na druhé straně neustálé zvyšování účinnosti moderních spotřebičů a schopnosti regulace jejich výkonu vede často také ke kondenzaci. Keramické komíny, které jsou většinou konstruovány jako univerzální, tedy jak pro vysoké teploty (odolné při vyhoření), tak i pro mokrý provoz (kondenzát), jsou proto vhodným řešením. Navíc velmi dobře odolávají abrazivním účinkům a jsou naprosto odolné vůči agresivním spalinám (hnědé uhlí, některé druhy pelet…)

Nerezové komíny

Přednosti lehkých třívrstvých nerezových komínových systémů:

  • Jsou lehké, nevyžadují základ, jsou vhodné i pro dodatečnou stavbu
  • Mohou být použity jako vnitřní i fasádní bez složitých stavebních úprav
  • Montují se suchým způsobem
  • Umožňují i složitější tvary spalinové cesty (komíny a kouřovody v průmyslu)
  • Mohou se stát kvalitním designovým prvkem
  • Jednovrstvé systémy, například PRIMA 1, jsou vhodné pro vložkování stávajících nevyhovujících průduchů

Kovové materiály vnitřní vložky jsou rovněž odolné při vyhoření i proti účinkům vody (kondenzátu). Při použití v agresivním prostředí však vykazují výrazně nižší životnost oproti keramice. To platí i v případě abrazivního účinku spalin, například při spalování uhlí.

Výjimečným řešením je systém Schiedel KERASTAR, který kombinuje všechny výhody lehkých systémů s univerzální tenkostěnnou keramickou vložkou.