Komíny pro nízkoenergetické a pasivní domy

Energeticky úsporné stavby jsou dnes nutností. Při jejich výstavbě i rekonstrukci je důležité dbát na energeticky úsporná řešení. Ta mají dopad na celou řadu oblastí, od konstrukčního provedení až po provoz a užívání objektů.

V oblasti vytápění je důležitý výběr vhodných spotřebičů paliv. Ty by měly být nejen energeticky úsporné, ale také pohodlné pro používání. Nedílnou součástí je také správné řešení komínu, který odvádí spaliny ze spotřebičů.

Komíny pro nízkoenergetické a pasivní domy

Požadavky na komín pro nízkoenergetické bydlení

Energeticky úsporné domy se vyznačují těsnou obálkou s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Správný návrh komínu do takových objektů musí splňovat mimo jiné následující požadavky:

  • Správné technické parametry spalinové cesty jako je teplotní a tlaková třída, třída odolnosti vůči působení kondenzátu a korozi, třída požární bezpečnosti a samozřejmě odpovídající rozměr průduchu a požadovaná životnost v závislosti na vybraném spotřebiči.
  • Skladbu a konstrukční provedení, které respektuje typ objektu a způsob jeho provádění.
  • Konstrukci spalinové cesty a komínového tělesa, jež nezhoršují těsnost objektu.
  • Konstrukci volit tak, aby byly eliminovány tepelné mosty při průchodu tepelně izolačními vrstvami objektu.
  • V optimálním případě je součástí spalinové cesty řešen přívod vzduchu pro provoz nezávislých spotřebičů

Komíny pro pasivní a nízkoenergetické domy

Požadavky zmíněné výše splňuje řada našich produktů. Vybírat můžete z:

Specifikace komínu pro nízkoenergetické bydlení

Aktuální trendy ve stavebnictví směřují k energeticky úspornějším řešením, jejichž součástí jsou speciální komínové systémy pro nízkoenergetické a pasivní domy. 

Tyto komíny plní přísná kritéria, aby nedocházelo k úniku tepla. Jsou specifické tím, že nemají tzv. zadní odvětrávání, a mnohdy zároveň dokážou přivést vzduch pro spalování topného tělesa. 

Aby bylo docíleno minimálních tepelných ztrát, je nutné dodržet další zvláštní požadavky. Například neinstalovat do úsporné stavby předimenzované spotřebiče, které by v domě zvýšily teplotu do neúnosných hodnot. 

Vhodné je také dbát na to, jakým způsobem si spotřebiče přivádějí vzduch potřebný k hoření. Rozhodně se doporučují vybírat takové, které přivádějí vzduch z okolí budovy, nikoliv z jejího interiéru, aby nedocházelo ke spotřebování vzduchu v domě. Pro přívod spalovacího vzduchu je možné použít také např. větrací šachtu vlastního komínu.

Je důležité věnovat pozornost tomu, aby nebyla přerušená přirozená cirkulace vzduchu, proto se doporučuje řešit výměnu vzduchu v domácnosti např. řízeným větráním s rekuperací.  

Na co se nejčastěji ptáte

Jaký je ideální komín pro nízkoenergetické bydlení? 

Například keramický dvouvrstvý komínový systém Schiedel ABSOLUT s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici společně s dalšími termoizolačními prvky eliminuje tepelné ztráty a tepelné mosty a přispívá tak k maximálním energetickým úsporám a využití energie při provozu. Je proto za nás jedničkou pro váš pasivní dům, neboť disponuje certifikací pro tento typ budov.

Vhodný je též třísložkový komínový systém s přívodem vzduchu mezerou mezi tvárnicí a tepelně izolovanou keramickou vložkou, jako je UNI SMART. Ten umožňuje provoz krbů nezávislých na vzduchu v místnosti a použít se dá pro všechna paliva až do teploty spalin 400°C.

Potřebujete s výběrem poradit? Kontaktujte nás. Naši odborní poradci Vám rádi a zdarma pomohou s výběrem vhodného typu a se stanovením optimálního průměru. 

Jaké jsou výhody nízkoenergetického bydlení?

Nízkoenergetické bydlení má výrazně nižší spotřebu energie na vytápění a provoz domácnosti než běžné stavby. Nabízí také vyšší komfort, díky stabilní teplotě v budově, a delší životnost.

Na výběr jsou hned čtyři druhy domů, které se dělí podle své energetické náročnosti. Je to dům nízkoenergetický, pasivní, nulový nebo aktivní.

Co je to nízkoenergetický dům? 

Roční spotřeba energie na vytápění u nízkoenergetických domů nepřesahuje 50 kWh/m2. Docíleno je toho pomocí moderních izolačních materiálů a difúzně otevřené skladbě stěn, která minimalizuje potřebu větrání. A právě proto jsou tyto domy stále populárnější.

Co je to pasivní dům? 

Pasivní dům splňuje přísná kritéria energetické účinnosti. Vytápí se pomocí pasivních zdrojů tepla, jako je například sluneční záření

O vnitřní konstantní teplotu bez využití tradičního topení se stará kontrolovaná ventilace a kompaktní tvar budovy, který snižuje ztráty tepla. Právě díky tomu roční spotřeba tepla u tohoto typu domu nepřesáhne 15 kWh/m2

Co je to nulový dům?

Nulový dům by měl ideálně produktovat tolik energie, kolik spotřebuje. Jeho roční spotřeba na vytápění by měla být menší než 5 kWh/m2, a to proto, že je schopný generovat potřebnou energii z obnovitelných zdrojů.

Co je to aktivní dům? 

Spotřeba tepla u aktivního domu činí 0 kWh/m2.V případě, že zásobu nevyužije, může přebytky prodávat do sítě. Díky čerpání energie z obnovitelných zdrojů je schopný dlouhodobého provozu bez vnějších vstupů, a navíc nezanechává uhlíkovou stopu

K čemu slouží spalinová cesta? 

Spalinová cesta je označení pro komín a kouřovod. Tato cesta zajišťuje bezpečný odvod spalin ven z domu.

K čemu slouží větrací šachta u komínu? 

Větrací šachta je vlastně víceúčelová šachta a může mít vícero využití. Může přivádět spalovací vzduch ke spotřebiči, lze tudy vést přídavná potrubí např. solární panely nebo se šachta použije ke statickému zajištění komínu tak, že se vyplní betonem.