Nízkoenergetické a pasivní domy

Obnovitelné zdroje, pohoda a nezávislost

Stavět energeticky šetrné stavby je dnes povinností. Trendy v nové výstavbě i u rekonstrukcí logicky směřují k energeticky úsporným řešením, která mají dopady do mnoha oblastí, a to nejen v samotném konstrukčním řešení, ale také v provozu a způsobu užívání objektů. V oblasti vytápění nelze opominout význam spotřebičů paliv jako hlavní nebo doplňkový zdroj vytápění a to jak z hlediska ryze technického (energetická bilance a využití obnovitelných zdrojů), tak i z hlediska komfortu provozu. Nedílnou součástí je proto problematika komínů od těchto spotřebičů.

Komíny pro nízkoenergetické a pasivní domy

Energeticky úsporné domy (nízkoenergetické, pasivní, domy s téměř nulovou spotřebou energie…) se vyznačují těsnou obálkou s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Správný návrh komínu do takových objektů musí splňovat mimo jiné následující požadavky:

  • Správné technické parametry spalinové cesty: Teplotní a tlaková třída, třída odolnosti vůči působení kondenzátu a korozi, třída požární bezpečnosti a samozřejmě odpovídající rozměr průduchu, požadovaná životnost
  • Skladba a konstrukční provedení respektuje typ objektu a způsob jeho provádění
  • Konstrukce spalinové cesty a komínového tělesa nezhoršuje těsnost objektu
  • Konstrukce je volena tak, aby byly eliminovány tepelné mosty při průchodu tepelně izolačními vrstvami objektu
  • V optimálním případě je součástí spalinové cesty řešen přívod vzduchu pro provoz nezávislých spotřebičů