Header line KOMÍNY

A TRVALÁ

UDRŽITELNOST

Spolehlivý zdroj tepla

V chladných zónách naší planety člověk od pradávna potřeboval zdroje tepla ve svých příbytcích. Jak můžeme bezpečně, spolehlivě a co nejefektivněji vytápět domy a byty, aniž bychom škodili svému zdraví a životnímu prostředí, a to jak v dnešní době, tak i v budoucnosti?

Kromě výběru vhodného zdroje energie je klíčových prvkem pro spolehlivé vytápění a dobrou kvalitu vzduchu uvnitř budov instalace moderních vytápěcích systémů a řízené ventilace obytných prostorů. V této komplexní skládance hraje volba vhodného komínu zásadní roli, neboť vytváří nezbytnou infrastrukturu pro nezávislé vytápění a umožňuje vysokou míru flexibility při výběru systému vytápění.

Warmth icon

Jako jediný prvek, který vertikálně prochází obvodovým pláštěm budovy, je komín denně vystaven obrovskému tepelnému a chemickému namáhání. Zároveň musí splňovat přísné požadavky kladené na součásti moderních budov. Zkušenosti ukazují, že keramika je ideálním materiálem pro komíny z hlediska odolnosti vůči namáhání, bezpečnosti a trvalé udržitelnosti.

Řez domem s dvouprůduchovým komínem, peletovým vytápěním a krbem

Skladba dvouprůduchového komínu Schiedel

KERAMIKA – PŘÍRODNÍ PRODUKT Z JÍLU

Již před 10 000 lety se v domácnostech používaly předměty z keramiky. Její hlavní složkou je jíl;
na rozdíl od porcelánu, který se tradičně vyrábí z kaolínu, živce a křemene. Po geologické stránce vznikl jíl (stejně jako kaolín) zvětráváním matečných hornin obsahujících živce, na jehož konci byly jemné jílovité minerály obsahující vodu.

Díky dobré tvárnosti této hmoty a jejímu chování při vysychání a vypalování se jíl rychle stal upřednostňovaným materiálem pro střešní tašky, květináče a nádobí.

NEPŘEKONATELNÉ VLASTNOSTI

Díky této opravdu jedinečné kombinaci vlastností je keramika, tato nejstarší lidem známá surovina,
i dnes ideálním materiálem pro moderní technické využití: je žáruvzdorná i při teplotách značně přesahujících 1000°C a je tedy ideálním materiálem pro součásti topných systémů. Zároveň je velmi dobrým elektrickým izolantem, vyznačuje se vysokou odolností vůči mechanickému opotřebení, žáru, tlaku a chemickým účinkům plynů a kapalin. Navíc je keramika vysoce odolná vůči poškrábání.

VŠESTRANNÉ VYUŽITÍ

V současné době se můžeme s keramikou setkat v mnoha oborech jako s materiálem do těch nejnáročnějších podmínek. Z keramiky se vyrábí nejen zapalovací svíčky pro automobily či izolátory na stožárech vysokého napětí. Ale také například termoizolační dlaždice pro cesty do vesmíru, které musí splňovat mnoho požadavků: zejména musí být schopny odolat extrémním teplotám a zároveň mít dobré termoizolační vlastnosti a přitom být i lehké. Vyrábí se z kompozitních materiálů s velmi nízkou měrnou hmotností. Keramické zubní výplně a umělé kyčelní klouby umožňují mnoha lidem zlepšit kvalitu jejich životů.

Header line ZDRAVÉ BYDLENÍ

„TĚŽKÝ VZDUCH“

Moderní obyvatel velkoměsta se nadechne průměrně 20 000 krát denně a to nikoli na „čerstvém vzduchu“, ale v uzavřených místnostech, kde stráví 80-90 % svého života. Problémem je, že
za účelem úspory energie stavíme naše budovy více a více vzduchotěsné. Škodliviny se proto mohou ve vnitřních prostorech hromadit a kromě toho jen asi 28 % obyvatel v zimě dostatečně větrá.

Je prokázáno, že nezdravý vzduch v místnostech může zvýšit riziko onemocnění dýchacích cest. Jelikož již dnes trpí třetina Evropanů astmatem nebo alergiemi, je o to důležitější, aby se stavební materiály, zdi, podlahy nebo dokonce i nábytek nestávaly zdrojem škodlivin nebo škodlivých výparů.

STAVEBNÍ MATERIÁL TESTOVANÝ NA OBSAH ŠKODLIVIN

Škodliviny ve vnitřních prostorech sice nemůžeme vidět, ale zato je dokážeme změřit. Kvalitu vzduchu v místnostech můžeme ovlivnit vhodným výběrem stavebních materiálů, což lze naplánovat
i realizovat s rozumnými náklady. A to zahrnuje i komín, který do okolního prostředí nebude uvolňovat žádné škodlivé výpary.

Univerzální komínový systém Schiedel ABSOLUT byl testován na obsah škodlivých látek společností Sentinel Haus Institut (SHI), která ho doporučila jako zdraví nezávadný. Dům testovaný podle kritérií společnosti Sentinel je vhodný pro zdravé bydlení. Více informací najdete na: www.sentinel-haus.de

KOMÍNY JSOU VĚDA

S komíny to není snadné. Musí splňovat jak dnešní, tak i budoucí požadavky. Aby byla zajištěna jejich dlouhodobá provozní bezpečnost, měly by být použitelné pro všechny druhy paliv. Dalšími neodmyslitelnými vlastnostmi jsou odolnost proti kyselinám, proti vyhoření sazí, proti vlhkosti,
a případně by také měly mít samostatný přívod vzduchu pro spalování.

KERAMICKÉ VLOŽKY „MADE BY SCHIEDEL“

Izostatické keramické vložky ABSOLUT v komínových systémech musí splňovat podmínky  W3G klasifikace. Profilované vložky musí projít zkouškou odolnosti proti vyhoření sazí bez trhlin a poté prokázat, že jsou neprostupné pro kondenzáty a zároveň odolné vůči vlhkosti.

Tyto vlastnosti jsou obzvláště žádoucí pro peletová kamna s kondenzační části výměníku bez zadního odvětrání, ve kterých je jako palivo využíváno dřevo.

heating. venting. living.
Profilovaná keramická vložka testovaná na W3G
Po vyhoření sazí, při teplotě 1000°C a více, se neobjeví žádné praskliny, vložka zůstává plynotěsná, odolná proti průniku vlhkosti a korozi, tedy i kyselinovzdorná vůči kyselinám ze všech paliv
Systémy netestované W3G!
Při teplotách nad 400°C se objevují praskliny a vložky již nejsou plynotěsné. Může dojít k průniku vlhkosti

KNOW-HOW SUROVIN

Základním materiálem pro izostatické lisování našich tenkostěnných profilovaných komínových vložek je speciální granulát určený pro lisování, který je tvořen granulemi kulovitého tvaru. Vyniká
ve všech ohledech: má optimální vlastnosti při nalévání, vhodnou viskozitu i stlačitelnost.

Dalším unikátním výrobkem na trhu je spárovací hmota Schiedel Rapid, což je jednosložkový materiál odolný proti teplotám od 20°C do teplot značně přesahujících 1000°C.

Výroba našich vložek Absolut v našem výrobním závodě ve Wiesau / Německo
Granulát na výrobu vložek pod mikroskopem

DVOJNÁSOBNÁ KVALITA

Ve společnosti Schiedel garantujeme kvalitu našich výrobků na dvou úrovních. První jsou testy vyžadované pro CE certifikaci a druhou jsou testy potřebné pro splnění našich vlastních standardů, což jsou měřící a monitorovací postupy, které byly vyvinuty a zavedeny speciálně pro naše výrobní procesy.

Pro měření kapilárního a difúzního odporu našich komínových vložek jsme vyvinuli a zavedli systém testování sloužící k průběžnému sledování výroby, který využívá ultrazvuk. V jiných odvětvích se tato metoda využívání k detekci výrobních vad.

Naše interní zkušební laboratoř pro komíny se zkušebním strojem Ceram

SCHIEDEL ABSOLUT

Systém Schiedel ABSOLUT je něčím zcela unikátním ve svém oboru. Jeho specifikem je, že nejen komínová vložka, ale i tvarovky pro komínová dvířka či pro připojení kouřovodů jsou vyrobeny
z jednoho kusu. Toho je možné dosáhnout jen díky pečlivému postupu při výběru surovin, přípravě pro výrobu i při vlastní výrobě.

Pokud není komínový systém dostatečně izolován, je nutné jej izolovat další izolační vrstvou
ABSOLUT s integrovanou tepelnou izolací přímo ve tvárnici s multifunkční izolovanou šachtou

Termoizolační tvárnice Schiedel předchází vzniku tepelných mostů a tepelně oddělují vnitřní vzduch od venkovního. Tím jsou minimalizovány ztráty tepelné energie. Systém není citlivý na vlhkost, je odolný proti vyhoření sazí a vyhovuje podmínkám „Blower Door“ testu, tj. nedochází k žádnému úniku plynů v místech připojení kouřovodů.

Díky našim nekompromisním nárokům na kvalitu každého detailu můžeme našim zákazníkům poskytnout třicetiletou záruku Schiedel.

ENERGETICKY ÚSPORNÝ KOMÍN

Schiedel ABSOLUT je vhodný pro všechny typy krbových kamen, a to jak těch závislých na vzduchu v místnosti, tak těch na vzduchu v místnosti nezávislých. Termoizolační tvárnice, které zabraňují vzniku tepelných mostů, zajišťují úsporu energie a omezují emise CO2.

Header line EKOLOGICKÁ ZODPOVĚDNOST

Pro společnost Schiedel není trvale udržitelné myšlení a konání prázdným pojmem, je zcela neodmyslitelně spjato s naším obrazem sebe sama. Představuje základ našeho ekonomického úspěchu. Jako nesporná jednička ve vývoji vysoce účinných komínů a komínových systémů vyrobených z keramiky musíme přijmout roli průkopníka a vzoru pro ostatní. Chceme být výrobcem komínových systémů s těmi nejvíce trvale udržitelnými výrobními postupy. Naším cílem je neustále snižovat naši ekologickou stopu tím, že budeme efektivněji využívat zdroje, materiály a výrobky
a budeme neustále vylepšovat naše výrobní postupy.

Proto soustředíme náš výzkum a vývoj na nízko-emisní, ke zdrojům šetrná a energeticky úsporná řešení a výrobní postupy. Již po nějakou dobu aktivně spolupracujeme s mezinárodními experty
na tvorbě výrobků, které splňují ty nejnáročnější technické požadavky.

UHLÍKOVÁ STOPA

Vídeňský institut „Denkstatt – sustainable thinking” porovnal uhlíkovou stopu systémů Schiedel SIH a ABSOLUT s tradičními cihlovými komíny. Obě řešení společnosti Schiedel dosáhla těch nejlepších výsledků.

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Evropská komise se snaží přizpůsobit hospodářství budoucnosti novému „Akčnímu plánu pro oběhové hospodářství”, který má čím dál tím více nahrazovat starý lineární model „vyrobit, použít, vyhodit do koše”.

Společnost Schiedel podporuje tuto změnu prostřednictvím inovativních výrobních procesů a trvale udržitelných výrobků. Fyzikálně-chemická přeměna jílu na keramiku přitom umožňuje téměř stoprocentně uzavřený okruh.

LEPŠÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ

Co se ochrany zdrojů týče, nejedná se pouze o snížení jejich spotřeby ale i o to, jak je využívat lépe.

Díky své „nekonečné“ životnosti jsou naše keramické komínové vložky v tomto ohledu naprosto nepřekonatelné. Ve své podstatě jsou tvořeny stejnými látkami jako zemská kůra: 60% oxidu křemičitého a 30% oxidu hlinitého. Zbytek je tvořen dalšími půdními oxidy.

Tyto suroviny jsou dostupné v téměř neomezeném množství. Podíl recyklovaných materiálů se
u komínových vložek ABSOLUT pohybuje okolo zhruba 15-20 %. Jakékoliv vedlejší látky použité
při výrobě jsou ze 100% navráceny do výrobního procesu. Odpadní produkty z keramické výroby jsou navíc využívány jako cenné suroviny čímž významně přispíváme k ochraně našich primárních zdrojů surovin.

Header line CESTY DO BUDOUCNOSTI

Je samozřejmé, že další snižování naší uhlíkové stopy zůstane, stejně tak jako snižování nákladů,
i v následujících letech jedním z nejdůležitějších bodů našeho programu.

V současné době spolupracujeme s vybranými partnery na inovativních řešeních filtrace, abychom dosáhli snížení množství jemných prachových částic v krbových kamnech až o 95%. Tato řešení bychom chtěli začít nabízet ve vybraných zemích co nejdříve.

Jedním z nejvíce vzrušujících a v současnosti i nejvíce vizionářských témat pro výzkum a vývoj je hledání alternativních obnovitelných materiálů pro naše výrobky. Materiály, které bude možno následně vypálit na tvrdší a trvanlivější výrobky při teplotách nad 700°C.

Header line DESIGNOVÁ OFENZIVA
S PŘIDANOU HODNOTOU

Jako jednička na evropského trhu s komínovými a spaliny odvádějícími systémy, neustále  nastavujeme měřítko pro funkční design. Například inovativními krbovými systémy KINGFIRE, které představují komplexní moderní řešení s krbovými kamny, integrovanými přímo do keramického komína, s možností digitálního ovládání energeticky úsporného spalování pomocí aplikace. Díky tomu je v obytné místnosti nejen více místa, ale zároveň je takové místo i komfortnější a bezpečnější.