U skladu sa zahtevima korisnika

Schiedel rešenja za energetsku efikasnost

Kompanija Schiedel je specijalizovana i vodeći stučnjak u oblasti proizvodnje dimnjačkih sistema, integrisanih ventilacija za moderne, energetski efikasne objekte, individualne i višestambene jedinice, kao i poslovne-industrijske objekte.

Naša rešenja ispunjavaju potrebne uslove prema „Zakonu o energetskoj efikasnosti“ i energetskom sertifikatu.

Grejanje: Ulje, Gas,Tečna goriva, Čvsta goriva, Biomasa

Keramički dimnjački sistemi

UŽIVAJTE U NEZAVISNOSTI I BUDUĆOJ SIGURNOSTI

Zelena gradnja je uspešna samo kada su arhitektura i građevinska fizika koordinisani u fazi planiranja. Dimnjak, kao sastavni deo sistema gradnje, smatra se bitnim elementom energetke efikasnosti stambenog objekta. Kao neosporni broj 1. u oblasti protivpožarnih sistema,  nudimo jedinstven, visoko energetski-efikasan proizvod keramički dimnjak, za stambene objekte. Garantcija za naše dimnjačke sisteme je i do 30 godina!

INOX dimnjački sistemi

IDEALAN ZA NAPREDNE SISTEME GREJANJA

Od jednozidnih i dvozidnih dimnjačkih sistema, preko simbioze sa keramičkim cevima, do multifunkcionalnih osobina otpornosti na visoke i niske temperature i pritiske, odvoda dimnih gasova iz industrijskih generatora, Schiedel inox dimnjak od nerđajućeg čelika obezbeđuje idealno rešenje za moderne tehnologije grejanja.

Ventilacioni Sistemi

BRINUTI O VAZDUHU KOJI UDIŠEMO

Schiedel ventilacioni sistemi prilagođeni su za upotrebu kako u individualniom tako i višetambenim objektima. Svoju primenu nalaze i kod poslovnih objekata i hotela. Proizvodni program je prilagođen zahtevima savremene gradnje bez obzira na tip i veličinu objekta.

Savremenim i naprednim rešenjima obezbeđuju brzu gradnju, siguran rad i dugotrajnost.