Energetska efikasnost sa izostatskim cevima

SCHIEDEL – UNI ISO plus

ODGOVARA KONDENZACIJSKIM KOTLOVIMA

Inovateivne i kreativne ideje, koje 70 godina dolaze kroz motivaciju za dalji razvoj naših dimnjačkih sistema, imaju samo jedan cilj:

Da dizajn i upotreba dimnjačkih sistema za vas budu lakši, brži i sigurniji!

Dimnjački sistem Schiedel UNI ISO plus sa tehnički naprednom tehnologijom nudi svim našim klijentima:

 • Veću sigurnost
 • Univerzalnu primenjivost
 • 30 godina garancije

Savremene metode grejanja za dimnjački sistem  predstavljaju veliki izazov, jer moraju biti u skladu sa različitim zahtevima.

Dimnjak mora biti pogodan za niske temperature dimnih gasova koji su karakteristični kod grejanja sa uštedom energije – kondenzacionih kotlova, a istovremeno primeren za klasične metode grejanja sa visokim temperaturama dimnog glasa.

U takvom kondenzacionom režimu rada posledično se javlja povećana koncetracija kondenza, dok kod grejanja na drva pojavljuje se velika količina čađi i visoke temperature.

UNI ISO plus

Prednosti

Izostatska profilisana cev

Keramičke ISO2 cevi su rezultat moderne izostatičke tehnologije izrade, koja omogućava proizvodnju cevi sa veoma tankim zidovima, visoku otpornost na niske i visoke temperature dimnog gasa, čvrst oblik, dužine 66cm.

Termo-stabilnost

 

 • Bez „hladnih mostova“ gubitka energije
 • Mogućnost dovoda vazduha preko tehničkog kanal
 • Siguran rad kotla ili kamina
 • Jednini dimnjak pogodan za kondenzaciona ložišta
 • Površinska temperatura = 13,7 °C
 • Ušteda energije
W3G test
 • Univerzalni W3G energetski certifikat za čvrsta, tečna i gasovita gorivima.
 • Uvek pravi izbor za grejanje na naftu, gas ili bilo koju vrstu biomase, npr peleti, drvna ili sečka.
Brza montaža - bez dodatne izolacije i obzida

 

UNI ISO plus dimnjak sistemski rešava problem prostora, vremena montaže i sl. Termo plašt + MAT izolacija + ISO2 cev 66cm, rešenje su za uštedu u prostoru, brzu montažu i manji utrošak materijala.

UNI ISO plus nije potrebno dodatno izolovati ili obziđivati.

Optimalne performanse grejanja

Schiedel UNI ISO plus obezbeđuje optimalnu uštedu kod grejanja i neometan dovod vazduha preko tehničkog kanala.

 • Temperatura vazduha potrebnog za sagorevanje je znatno veća u odnosu na klasičan način dovođenja (prim. direktno sa fasade).

 

 • Tako predgrejan vazduh sa određenom energetskom vrednošću, dolazi do ložišta što utiče na manju potrošnju goriva.

 

 • Emisija dimnih gasova znatno se smanjuje i daleko je manja u odnosu na primitivne načine izvođenja dimnjaka na fasadu objekta
UNI ISO plus
UNI ISO plus
Garantovana sigurnost i prednosti
 • otpornost na visoke temperature dimnih gasova,
 • neosetljivost na vlagu,
 • otpornost na kiseline u kondenzatu dimnih gasova,
 • pogodan za kondenzacione sisteme kotlova,
 • plašt, izolacija, pribor, zaključak dimnjaka od potvrđenog UNI plus sistema,
 • brža instalacija zbog 66 cm dugih cevi,
 • produžen spoj cijevi osiguravaju 100%-tno dihtovanje.

Tehnički podaci

Karakteristike: T400 N1 W 3 G50
Režim rada: podpritisak
Operativna temperatura: 400°C
Unutrašnja cev: Profilisana keramika
Obloga: laki termo plašt
Toplotna otpornost: R39 m² K/W

Sistemski presek

Poklopac protiv padavina & Konusni završetak

Krovna ploča

 

 

Laki termo plašt

 

 

Priključak za peć

 

 

Priključak za čišćenje

Adapter za dovod vazduha