Energetska efikasnost i multipraktičnost

SCHIEDEL – QUADRO PRO

-DO DVADESET KONDENZACIONIH KOTLOVA NA VERTIKALI-

Dimnjački sistem “QUADRO PRO” u potpunosti je razvijen u istraživačkom centru laboratorije Schiedel.

Vodeći principi za razvoj ovakvog dimnjačkog sistema bili su, multifunkcionalnost, ekologija, ušteda energije, sigurnost i nove tehnologijeSchiedel QUADRO PRO je sistem dimnjaka za etažno grejanje na gas. Vazduh za sagorevanje dovodi se do gasnih potrošača preko vazdušnog kanala nameštenog oko cevi dimnjaka.

QUADRO PRO

Prednosti

Posebnost
 • neosetljiv na vlagu,
 • izostatska profilisana cev debljine 7-9 mm (u zavisnosti od prečnika), otporna na velike količine kondenza
 • spoj cevi sa ROTEMPO diht lepkom obezbeđuje siguran rad i vodonepropusnost
 • pogodan za kondenzacione kotlove,
 • po vertikali može se priključiti više od 10 ložišta,
 • rad nezavisan od vazduha u prostoriji,
 • za temperature gasova sagorevanja od 30°C do 200°C.
Uštede
 • ušteda energije 3-7%
 • optimalna eksploatacija
 • nema dodatnih troškova
 • jedan dimnjak do 20 kotlova
 • principom toplotnog izmenjivača vazduh se do kotla dovodi prostorom između plašta i profilisane keramičke cevi. Za razliku od “fasadnih ispusta”, kada se hladan vazduh direktno dovodi do kotla, QUADRO PRO dimnjački sistem isporučuje vazduh kotlovima koji sa spoljnih -10ºC (prim.) dolazi do kotla sa ± 5ºC. Posebno konstruisana profilisana cev (spolja nažljebljena) ima povećanu površinu kojom predgreva vazduh na putu do kotlova,
Proizvodni program

Schiedel QUADRO PRO dimnjački sistem proizvodi se u dimenzijama za sve snage gasnih kotlova tip “C”:

Bezbednost i garancija
 • odvod dimnih gasova izveden je iznad krova objekta, čime je izbegnuta direktna posledica udisanja štetnih jedinjanja produkta sagorevanja, za razliku od “fasadnih ispusta” čija izvedba može ugroziti zdravlje i bezbednost korisnika,
 • zatvorenim LAS sistemom izbegnut je bilo kakav kontakt korisnika sa štetnim dimnim gasovima,
 • posebno konstruisan plašt dimnjaka, izrađen od lakog betona i ekspandirane “Leca” gline, obezbeđuje 90 min. vatrootpornost dimnjaka,
 • profilisane keramičke cevi, spojene sa Rotempo diht lepkom, obezbeđuju 100%-tnu gasnonepropusnost,
 • fleksibilna manžetna, priključka kotla na dimnjak, pruža potpuno bezbednu konekciju dimnjače,
 • kompatibilni elemenati dimnjaka izrađeni iz jednog izvora proizvodnje i omogućuju brzu montaži i isključuju greške prilikom zidanja.
QUADRO PRO

UPUTSTVO ZA MONTAŽU - QUADRO PRO

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Tehnički podaci

Karakteristike: T200 N1 W 2 O00
Režim rada/pritisci: Negativni pritisak (N1 ≤ 40 Pa), Pozitivni pritisak (P1 ≤ 200 Pa)
Goriva: Gas
Operativna temperatura: ≥ 35 °C ≤ 200 °C
Unutrašnja cev-materijal: tehnička keramika-izostatska cev
Plašt-obloga: Laki termo beton
Toplotna otpornost: 0,12 m2K/W

Sistemski presek

QUADRO PRO
QUADRO PRO

Vaš kontakt

 

Lični Podaci
Kontakt i Zahtev
Imajte na umu naša pravila o privatnosti, na kojima se svi podaci koje koristi Schiedel Srbija baziraju na.

CAPTCHA
Please wait...