Za kvalitetne veze i sanaciju

SCHIEDEL – PRIMA PLUS I TECNO flex

Jednozidni sistem od nerđajućeg čelika primenljiv za sanaciju postojećih dimnjaka. PRIMA PLUS I TECNO FLEX sistem je pouzdan, univerzalne primene za grejanje na čvrsta, tečna ili gasovita goriva. Ispunjava sve zahteve neophodne za bezbedan i siguran rad otporan na vlagu kod korišćenja lož ulja ili gasa.

Schiedel PRIMA PLUS I TECNO FLEX

PrimaPlus-TecnoFlex

Prednosti

Izradjen je od nerdjajućeg čelika oznake 1.4404, debljine lima 0.6 mm ili 1mm. Sistem sa silikonskim dihtunzima garantuje sigurno odvodjenje gasova sagorevanja i u uslovima natpritiska do 200 Pa i sa izlaznim temperaturama dimnih gasova do maksimalno 200 C. Razvili smo univerzalan, kompatibilan i kompletan sistem sa optimalnom debljinom lima i širokom paletom primene.

Sistem PP i TF primereni su za sva ložišta i tipove goriva.

Primena

 • Konekcije ložište-dimnjak
 • Sanacije starih dimnjaka

Elementi sistema

PrimaPlus-TecnoFlex
 • 1 Kondenzaciona posuda sa odvodom
 • 2a Priključak T komad a za revizioni otvor (okrugli poklopac)
 • 2b Priključak za vratanca četvorougaona
 • 3a Poklopac za revizioni otvor za potpritisak
 • 3b Poklopac za revizioni otvor za natpritisak
 • 4a Priključak T komad a glatki za peć
 • 4b Priključak 85º /45º 4c Priključak 90º
 • 4d Priključak 45º 5a Produžetak na cev priključka
 • 5b Produžetak na cev priključka dvozidni
 • 6a Cev osnovna 950 mm
 • 6b Cev osnovna 450 mm
 • 6c Cev osnovna 200 mm
 • 7 Cev sa drža čima 250 mm
 • 8 Distancer 9a Poklopac postojećeg kanala
 • 9b, d Konusni nastavak/obruč za padavine
 • 9c Završetak protiv padavina
 • 10a/b Rešetka ventilaciona
 • 11a/b Vratanca dimnjaka
 • 12a/b Vratanca dimnjaka sa produžetkom
 • 13a/b Pokrivna maska
 • 14a/b Koleno 15º 30º ili 45º
 • 15 Obujmica za fiksiranje T komada za reviziju

Vaš kontakt

 

Lični Podaci
Kontakt i Zahtev
Imajte na umu naša pravila o privatnosti, na kojima se svi podaci koje koristi Schiedel Srbija baziraju na.

CAPTCHA
Please wait...