Zásady ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti Schiedel GmbH & Co. KG

Spracovateľom stránky www.schiedel.sk je Schiedel Slovensko s.r.o.

Webové stránky www.schiedel.com, vrátane ponúkaných služieb (ďalej len „webové stránky“), poskytuje:

Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 9
80995 Munich

Phone: + 49-89-3 54 09-0
Fax: + 49-89-3 51 57 77
Email: info.de@schiedel.com

President: Alessandro Cappellini

Ďalšie informácie týkajúce sa spoločnosti Schiedel GmbH & Co. KG  (ďalej tiež označovanej „my“, „nás“ a pod.) nájdete v časti Odmietnutie zodpovednosti a právne oznámenia https://www.schiedel.com/company/legal-notice/.

Spoločnosť Schiedel GmbH & Co. KG  je zodpovedná za spracovanie osobných údajov na týchto webových stránkach, ako ich definuje Európske všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“). Preto sa správame ako Správca v zmysle čl. 4 č. 7 GDPR.

Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosť Schiedel GmbH & Co. KG  poskytuje informácie o charaktere, rozsahu a účele spracovania osobných údajov a tiež o právach týkajúcich sa osôb, ktorých osobné údaje spoločnosť Schiedel GmbH & Co. KG  spracováva.

Osobné údaje zahŕňajú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), napríklad meno alebo adresa osoby, e-mailová adresa alebo identifikátory online poskytované prostredníctvom ich zariadení, aplikácií, nástrojov a protokolov.

Môžete navštíviť naše webové stránky bez nutnosti aktívne poskytovať osobné údaje. Údaje, ktoré spoločnosť Schiedel GmbH & Co. KG  spracováva na základe návštevy webových stránok, sú vysvetlené nižšie v časti 1 („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre všetkých návštevníkov webových stránok“). Webové stránky taktiež ponúkajú služby, ktoré môžete používať len vtedy, ak nám aktívne poskytnete svoje osobné údaje. Tieto služby a spracovanie údajov v dôsledku použitia týchto príslušných služieb sú vysvetlené v časti 2 („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre používateľov špeciálnych služieb spoločnosti Schiedel GmbH & Co. KG “). Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na všetky druhy spracovania dát, napr. ohľadom práv, ktoré máte ako dotknutá osoba, nájdete v časti 3 („Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov“).

Obsah

 1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre všetkých návštevníkov webových stránok

a. Prístup k údajom

b. Súbory cookies a podobné technológie

(1) Cookies

(2) Google Analytics

c. Informačný bulletin (Newsletter)

d. Kontakt 

 1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre používateľov špeciálnych služieb SCHIEDEL GMBH & CO. KG

a. Online žiadosti

                      (1) Prenos údajov

                      (2) Ukladanie, využívanie a mazanie údajov

                      (3) Zrušenie; žiadosť o vymazanie

 1. Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov

a. Vaše práva ako dotknutej osoby

b. Informácie týkajúce sa inšpektora pre ochranu údajov spoločnosti Schiedel GmbH & Co. KG

 1. Aktualizácia

1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre všetkých návštevníkov webových stránok

a. Prístup k údajom / súbory denníka servera

Spoločnosť Schiedel GmbH & Co. KG  zhromažďuje dátový protokol pri každom prístupe na webové stránky. Iba technicky požadované údaje sú zhromažďované, tj. typ a verzia prehliadača, operačný systém používateľa, odkazujúce URL (webová stránka, cez ktorú prebehol prístup na webové stránky), dátum a čas prístupu, množstvo prenášaných údajov, adresa internetového protokolu (IP adresa) a poskytovateľ internetových služieb prístupového systému. Tieto informácie uchováva spoločnosť Schiedel GmbH & Co. KG  po dobu dvoch týždňov a potom sú vymazané.

Spoločnosť Schiedel GmbH & Co. KG  nebude tieto údaje priraďovať konkrétnym osobám ani nebude kombinovať tieto údaje s inými zdrojmi údajov spoločnosti Schiedel GmbH & Co. KG , s výnimkou prípadov, keď orgány činné v trestnom konaní budú tieto informácie vyžadovať v prípade kybernetického útoku. Vyššie spomínané údaje sa používajú iba na to, aby bol obsah webových stránok správne poskytovaný, mal optimalizovaný obsah a inzerciu a pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti našich IT systémov a technológií webových stránok. Spoločnosť Schiedel GmbH & Co. KG  preto tieto údaje používa na štatistické účely a na zabezpečenie ochrany osobných údajov a bezpečnosti v rámci spoločnosti.

Spracovanie údajov na vyššie uvedené účely sa vykonáva na základe ustanovení o tzv. zákonnosti spracovania podľa GDPR (čl. 6(1) veta 1 písm. f) GDPR).

b. Súbory cookies a podobné technológie

(1) Cookies

Webové stránky používajú súbory cookies, čo sú malé súbory, ktoré umožňujú ukladanie informácií o zariadeniach na koncových zariadeniach užívateľov (počítače, smartphony, atď.). Vďaka tomu sú webové stránky užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie a zvlášť optimalizujú naše produkty a služby pre Vás a umožňujú nám v budúcnosti poskytovať cielené informácie. Webové stránky používajú tzv. súbory cookies prvej strany, ktoré sú uložené u nás a súbory cookies tretích strán, ktoré sú nastavené externými poskytovateľmi k dosahovaniu určitých cieľov.

Väčšina súborov cookies používaných spoločnosťou Schiedel GmbH & Co. KG  sú „relačné cookies“, ktoré sú automaticky odstránené po ukončení návštevy webovej stránky. Tieto súbory cookies nám umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve našich webových stránok.

V súčasnosti webové stránky skupiny SCHIEDEL GMBH & CO. KG  využívajú nasledujúce súbory cookies:

 • Google Tag Manager
 • YouTube
 • Double Click
 • Schiedel GmbH & Co. KG

Užívateľ môže určiť, ako tieto súbory cookies používať. Všetky súčasné prehliadače majú možnosť obmedziť alebo úplne zablokovať ukladanie súborov cookies, celkovo alebo len pre určité webové stránky. Upozorňujeme však, že používanie a užívateľská prívetivosť nášho webu bude znížená, ak nebudú súbory cookies povolené. Užívatelia môžu tiež spravovať veľa reklamných súborov cookies online prostredníctvom webovej stránky Spojených štátov http://www.aboutads.info/choices alebo webové stránky v Európe http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Všetky užívateľské údaje (napríklad IP adresy, užívateľské mená atď.) sú uložené anonymne, takže nie je možná osobná identifikácia.

 

(2) Google Analytics

Webové stránky používajú funkcie poskytované službou Google Analytics pre analýzu webových stránok. Poskytovateľ služieb je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA (ďalej len „Google“). Google Analytics používa vyššie popísané súbory cookies vo forme textových súborov uložených vo Vašom počítači.  Informácie o používaní našich online produktov a služieb zozbierané súbory cookies sú všeobecne odovzdávané na server Google v Spojených štátoch a tam i ukladané. Ak je však na portáli aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google vopred obmedzí Vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných krajinách, ktoré sú stranami Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa prenesená na server Google v USA a skrátená na nich.

Spoločnosť Google tieto informácie využíva v mene spoločnosti Schiedel GmbH & Co. KG  k vyhodnoteniu používanie online produktov a služieb spoločnosti Schiedel GmbH & Co. KG , k príprave online správy o produktoch a službách a na vykonávanie ďalších služieb spojených s používaním našich online produktov a služieb a webových stránok. Anonymné užívateľské profily sú potom vytvorené na základe spracovaných údajov.

Adresa IP poskytovaná prehliadačom užívateľa nebude spojená s inými údajmi Google. Užívatelia môžu nastaviť softvér prehliadača, aby zabránili ukladanie súborov cookies; užívatelia môžu tiež zabrániť tomu, aby sa údaje zozbierané súbory cookies pri používaní našich online produktov a služieb odosielala a spracovávala spoločnosť Google prevzatím a inštaláciou pluginu prehliadača z nasledujúceho odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Upozorňujeme, že niektoré staršie webové prehliadače nemusia podporovať plugin prehliadača pre odhlásenie od Googlu. Ak chcete používať taký starší webový prehliadač, pozrite si nastavenia prehliadača, ak chcete cookies zakázať.

Ďalšie informácie týkajúce sa využívania údajov spoločnosti Google pre reklamné účely a možnosti nastavenia a nesúhlas možno nájsť na nasledujúcich webových stránkach spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl = en („Ako spoločnosť Google používa údaje pri používaní webov alebo aplikácií našich partnerov”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Ako spoločnosť Google využíva súbory cookies pre reklamné účely“), http://www.google.sk/settings/ads („Nastavenie informácií, ktoré spoločnosť Google používa pri zobrazovaní reklám“), a http://www.google.com/ads/preferences („Nastavenie reklám, ktoré Vám bude Google zobrazovať“).

(3) Google Tag Manager

Táto webová stránka používa aj službu Google Tag Manager spoločnosti Google (pozri bod (2) vyššie). Táto služba umožňuje tagom webovej stránky, aby boli spravované cez jediné rozhranie. Táto služba neumiestňuje súbory cookie a nezbiera osobné údaje. Táto služba spúšťa iné tagy, ktoré môžu zbierať údaje. Google Tag Manager však k týmto údajom nemá prístup. Ak je služba zablokovaná v doméne alebo na úrovni súborov cookie, zostane v činnosti pre všetky tagy sledovania implementované so službou Google Tag Manager.

(4) YouTube

Do našej ponuky on-line sme zahrnuli videá YouTube, ktoré sú uložené na stránke http://www.YouTube.com a možno si ich prehrať priamo z našej webovej stránky. [Tieto videá sú všetky začlenené do „rozšíreného režimu ochrany osobných údajov“, čo znamená, že o Vás ako o používateľovi sa do YouTube neprenášajú žiadne údaje, ak si videá neprehrávate. Až keď si videá prehráte, prenesú sa údaje uvedené v odseku 2. Na tento prenos dát nemáme žiaden vplyv.]

Keď navštívite webovú stránku, YouTube dostane informáciu o tom, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej webovej stránky. Okrem toho sa budú odosielať aj údaje uvedené v § 3 tohto vyhlásenia. K tomuto dochádza nezávisle od toho, či YouTube poskytuje užívateľský účet, do ktorého sa prihlasujete, alebo ak aj neexistuje žiaden používateľský účet. Keď ste prihlásený do portálu Google, vaše údaje sa priradia priamo k Vášmu účtu. Ak si priradenie k svojmu profilu na YouTube neprajete, pred aktivovaním tlačidla sa musíte z účtu odhlásiť . YouTube ukladá vaše údaje ako používateľské profily a využíva ich na reklamné účely, prieskum trhu a/alebo na vytváranie vlastnej webovej stránky, ktorá zodpovedá jeho potrebám. Takéto vyhodnocovanie (dokonca aj pre neprihlásených užívateľov) sa robí najmä kvôli poskytovaniu vhodnej reklamy, aby aj ostatní používatelia sociálnej siete mali informáciu o aktivitách na našej webovej stránke. Ako návštevník máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov a je treba, aby ste sa obrátili na webovú stránku YouTube a upravili nastavenia na ich používanie.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavania vašich osobných údajov a k ich spracúvaniu prostredníctvom YouTube nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Tu dostanete aj ďalšie informácie o vašich právach a o možnostiach nastavenia kvôli ochrane vášho súkromia: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy . Spoločnosť Google spracováva vaše osobné údaje aj v Spojených štátoch a podrobila sa rámcovým podmienkam EU-US privacy shield rel = “noopener noreferrer”, https://www.privacyshield.gov/EU-US  framework

(5) Integrácia Google Maps

Na tejto webovej stránke používame ponuku služby Google Maps. Toto nám umožňuje ukázať vám interaktívne mapy priamo na webovej stránke a umožniť vám pohodlne využívať funkciu mapy .

Keď navštívite webovú stránku, Google dostane informáciu o tom, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej webovej stránky. Okrem toho sa budú odosielať aj údaje uvedené v § 3 tohto vyhlásenia. K tomuto dochádza nezávisle od toho, či Google poskytuje užívateľský účet, do ktorého sa prihlasujete, alebo ak aj neexistuje žiaden používateľský účet. Keď ste prihlásený do portálu Google, vaše údaje sa priradia priamo k Vášmu účtu. Ak si priradenie k vášmu profilu v Google neprajete, pred aktivovaním tlačidla sa musíte z účtu odhlásiť. Google ukladá vaše údaje ako používateľské profily a využíva ich na reklamné účely, prieskum trhu a/alebo na vytváranie vlastnej webovej stránky, ktorá zodpovedá jeho potrebám. Takéto vyhodnocovanie (dokonca aj pre neprihlásených užívateľov) sa robí najmä kvôli poskytovaniu vhodnej reklamy, aby aj ostatní používatelia sociálnej siete mali informáciu o aktivitách na našej webovej stránke. Ako návštevník máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov a ich tvorbu a používanie musíte zosúladiť s Google.

Viac informácií o účele a rozsahu zberu vašich osobných údajov a k ich spracúvaniu poskytovateľom prídavných modulov získate, keď si prečítate Vyhlásenie poskytovateľa o ochrane osobných údajov. Tu dostanete aj ďalšie informácie o Vašich právach a o možnostiach nastavenia kvôli ochrane vášho súkromia: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy . Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v Spojených štátoch a podrobila sa rámcovým podmienkam EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

(6) Používanie prídavných modulov sociálnych médií z Facebooku

V dôsledku nášho legitímneho záujmu o analýzu, optimalizáciu a fungovanie našej ponuky on-line (v zmysle článku 6 (1) lit. DSVGO), táto webová stránka používa prídavný sociálny modul Facebook, ktorý poskytuje spoločnosť Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Rozpoznateľné sú väzby na logo Facebooku alebo pojmy „Like“ (lajk), „Comment“ (pridaj komentár), „Share“ (zdieľaj) vo farbách Facebooku (modrá a biela). Informácie o všetkých prídavných moduloch Facebooku je možné vyhľadať na cez nasledujúci odkaz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Spoločnosť Facebook Inc. je v súlade so zákonom Európskej únie o ochrane osobných údajov a je certifikovaná podľa Dohody o ochrane súkromia: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Prídavný modul vytvára priame spojenie medzi vaším prehliadačom a servermi Facebooku. Prevádzkovateľ webovej stránky nemá vôbec žiaden vplyv na povahu a rozsah prenesených dát týmto prídavným modulom do serverov spoločnosti Facebook Inc. Informácie je možné nájsť na stránke: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Tento prídavný modul informuje spoločnosť Facebook Inc., že vy ako používateľ ste navštívili túto webovú stránku. Existuje aj možnosť, že sa uloží vaša IP adresa. Ak ste prihlásený do svojho účtu vo Facebooku a pritom navštevujete túto webovú stránku, informácia sa k nej pripojí.

Ak používate funkcie tohto prídavného modulu, napríklad zdieľanie alebo „lajkovanie“ nejakej položky, príslušná informácia sa prenesie aj do spoločnosti Facebook Inc.

Ak chcete zabrániť, aby spoločnosť Facebook. Inc. pristupovanie k tejto informácii spájala s vaším účtom vo Facebooku, potom sa pred návštevou tejto webovej stránky odhláste z Facebooku a zmažte vaše uložené súbory cookie. Prostredníctvom vášho profilu vo Facebooku môžete vykonať doplnkové nastavenia spracovania osobných údajov na reklamné účely alebo protestovať proti používaniu vašich údajov na propagačné účely. Tu môžete nájsť nastavenia:

Ktoré údaje, na aký účel a v akom rozsahu Facebook zbiera, používa a osobné údaje spracúva a ktoré práva alebo možnosti nastavenia máte na ochranu svojho súkromia je možné nájsť vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook. Tu je možné ich nájsť: https://www.facebook.com/about/privacy/

(7) Používanie prídavných modulov sociálnych médií z XINGu

Naša webová stránka používa funkcie siete XING. Poskytovateľom je spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko.

Keď sa volá stránka so zabudovanými funkciami Xing, pripojí sa do serverov Xingu. Ukladanie osobných údajov sa podľa našich vedomostí neuskutočňuje. IP adresy sa neukladajú a správanie užívateľa sa nevyhodnocuje.

Podrobnosti o ochrane osobných údajov a tlačidle zdieľania XINGU sa dá nájsť vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti XING na stránke:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

c. Informačný bulletin (Newsletter)

Ak si prajete dostávať informačný bulletin, ktorý ponúkame na webovej stránke, spoločnosť Schiedel GmbH & Co. KG potrebuje od vás e-mailovú adresu. Prihlásenie sa robí spôsobom double-opt-in, to znamená, že po prihlásení dostanete e-mail, ktorým vás požiadame o potvrdenie svojho prihlásenia. Toto je nutné preto, aby sa nikto nemohol prihlásiť s cudzími e-mailovými adresami.

Prihlásenia k odberu informačného bulletinu sa navyše protokolujú, aby sa proces prihlásenia dal preukázať v súlade s právnymi požiadavkami. K tomuto patrí uloženie prihlásenia, čas potvrdenia, ako aj IP adresa. Získanie týchto údajov je potrebné na to, aby sa zneužitie e-mailovej adresy dalo neskôr vyšetriť, a preto slúži na právne zabezpečenie spoločnosti Schiedel GmbH & Co. KG.

Za účelom zasielania informačného bulletinu sa ďalšie údaje nezískavajú. Tieto údaje používame výlučne na zasielanie reklamy na produkty spoločnosti Schiedel GmbH & Co. KG a nepostupujeme ich tretím osobám.

Udelené povolenie na uloženie údajov, e-mailovej adresy, ako aj jej používanie na zasielanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať, napríklad odkazom v informačnom bulletine. Vaše osobné údaje sa potom zo systému distribúcie automaticky vymažú.

d. Kontakt

Webové stránky vám umožňujú kontaktovať Schiedel GmbH & Co. KG  e-mailom zaslaným riaditeľovi oddelenia Group Communications. Osobné údaje poskytnuté každým príslušným užívateľom sú uložené za účelom odpovedi na Vašu žiadosť. Tieto údaje sa vymažú, ak už nebudú naďalej potrebné na tieto účely, za predpokladu, že tomu nebránia právne požiadavky na uchovávanie alebo ste nevyhlásili svoj súhlas s dlhším ukladaním.

Spracovanie popísané vyššie je nevyhnutné k reakcii na Vašu žiadosť (čl. 6(1) veta 1 písm. b) GDPR). Spracovanie ďalších údajov poskytnutých dobrovoľne v kontaktnom formulári je založené na klauzule o vyvažovaní záujmov GDPR (čl. 6(1) veta 1 písm. f) GDPR).

2. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre používateľov špeciálnych služieb SCHIEDEL GMBH & CO. KG

a. Online žiadosti

Webové stránky vám umožňujú prihlásiť sa k odberu pracovných ponúk, požiadať o zamestnanie online alebo prostredníctvom e-mailu na pracovné alebo školiace pozície ponúkané spoločnosťou Schiedel GmbH & Co. KG  a jej pobočkami. Pri takýchto online upozorneniach a žiadostiach platí okrem iných právnych požiadaviek tiež vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Na základe vašej žiadosti online spracovávame osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Schiedel GmbH & Co. KG  elektronicky na účely tejto žiadosti. Takéto spracovanie je nevyhnutné na vykonanie určitých krokov na Vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy (pozri článok. 6(1) veta 1 písm. b GDPR). Pred zaslaním svojich osobných údajov si prečítajte toto prehlásenie o ochrane osobných údajov.

(1) Prenos údajov

Pri podaní žiadosti spoločnosti Schiedel GmbH & Co. KG  a jej pridruženým spoločnostiam online alebo prostredníctvom e-mailu poskytuje spoločnosť Schiedel GmbH & Co. KG  osobné údaje, ako sú meno, adresa, e-mailová adresa, ako aj informácie o vzdelaní a odborných kvalifikáciách, osvedčenie a ďalšie bežne používané informácie a dokumenty pri podávaní žiadosti o zamestnanie. Vo vlastnom záujme prosím zverejňujte iba osobitné kategórie svojich osobných údajov (napr. Etnický pôvod, politické názory, členstvo v odboroch, telesné a duševné zdravie alebo náboženské či filozofické presvedčenie,  spoločne „Citlivé osobné údaje“, pozri čl. 9(1) GDPR), ktoré si výslovne prajete, aby sme dostali. Neočakávame, že budete odosielať citlivé údaje, ani Vás nebudeme žiadať o odoslaní týchto citlivých údajov.

(2) Ukladanie, využívanie a mazanie údajov

Spoločnosť Schiedel GmbH & Co. KG  ukladá a používa informácie a súbory, ktoré ste poskytli, len pre záznam a spracovanie Vašej žiadosti, čo zahŕňa aj Vaše kontaktovanie. Pokiaľ bude Vaša žiadosť úspešná, informácie a súbory, ktoré poskytnete, sa môžu naďalej používať v priebehu pracovného pomeru. V opačnom prípade bude spoločnosť Schiedel GmbH & Co. KG  uchovávať vaše informácie a súbory po dobu 6 mesiacov po ukončení procesu náboru (ak nie je miestnymi zákonmi vyžadovaná kratšia lehota), aby bolo možné odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa Vašej žiadosti, dodržať právne záväzky a uplatniť, vymáhať alebo obhájiť existujúce alebo potenciálne nároky. Po uplynutí tohto obdobia budú Vaše údaje zvyčajne zmazané.

Ak zaškrtnutím príslušného políčka alebo uvedením tohto údaje pri zaslaní žiadosti e-mailom nám poskytnete súhlas s odoslaním svojich informácií a súborov iným spoločnostiam Schiedel GmbH & Co. KG , odovzdáme Váš súbor žiadostí iným spoločnostiam v rámci skupiny, ktoré môžu ponúkať pracovné pozície vhodné pre Vás.

(3) Zrušenie; žiadosť o vymazanie

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ďalším ukladaním a používaním osobných údajov, ktoré ste poskytli. Okrem toho máte vždy možnosť svoju žiadosť stiahnuť. Pokiaľ stiahnete svoju žiadosť, Vaše údaje a súbory v databáze žiadateľa budú vymazané, ako je popísané vyššie. Navyše môžete počas online žiadosti kedykoľvek požiadať spoločnosť Schiedel GmbH & Co. KG , aby odstránila akékoľvek údaje alebo súbory, ktoré ste odovzdali. Každú takúto žiadosť budeme spracovávať v súlade s ustanoveniami GDPR.

V prípade otázok týkajúcich sa postupu žiadosti alebo ochrany osobných údajov sa prosím obráťte na Privacy@StandardIndustries.com.

3. Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov

a. Vaše práva ako dotknutej osoby

Podnikli sme všetky potrebné a primerané kroky na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov a zabezpečenie Vašich práv ako dotknutej osoby. Podľa GDPR máte určité práva popísané nižšie. Upozorňujeme, že obmedzenie možnosti uplatnenia týchto práv sa môže vzťahovať napríklad na zistenie, že Vaše právo na získanie informácií je podriadené zásadným hľadiskám ochrany súkromných záujmov.

Právo na prístup

 • Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Žiadosť môžete zaslať na adresu BMIgroup@iitr.de
 • Zadarmo alebo elektronicky Vám poskytneme kópiu spracúvaných osobných údajov, ak bude požiadavka predložená formou bežne používaného elektronického formulára.

Právo na nápravu

 • Máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, vrátane doplnenia neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

 • Za určitých okolností máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Vaše osobné údaje vymažeme na základe Vašej žiadosti, ak nebudeme tieto údaje nutne potrebovať k realizácii zmluvy s Vami, alebo nebudeme zo zákona povinní ich ukladať.

Právo na obmedzenie

 • Za určitých okolností máte právo obmedziť naše spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Právo na prenosnosť údajov

 • Ak je spracovanie založené na súhlase alebo zmluve a spracovanie je vykonávané automatizovane, máte právo dostať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo odovzdať tieto osobné údaje tretej osobe bez obmedzenia, ak je to technicky možné.

Právo na námietky

 • Za určitých okolností máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Ak ste napríklad požiadali o zasielanie našich informácií, napr. informačné bulletiny atď. a nechcete naďalej prijímať ďalšie informácie, môžete ľahko zrušiť prijímanie ďalších informácií od nás.

Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

 • Všeobecne platí, že máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založenému len na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má právne účinky alebo Vás významne ovplyvňuje. Neplatí to, ak je mimo iného nutné automatizované rozhodovanie a profilovanie pri uzatváraní alebo plnení zmluvy medzi Vami a nami.

Právo na stiahnutie súhlasu

 • Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, môžete kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Upozorňujeme, že to neovplyvní spracovanie Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Uplatňovanie vašich práv

 • Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, ako je popísané vyššie, alebo budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov zaslaním e-mailu na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Vyplnenie sťažnosti

 • Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania svojich osobných údajov, môžete sa rozhodnúť podať sťažnosť orgánu dohľadu nad ochranou údajov.

b. Informácie týkajúce sa inšpektora pre ochranu údajov spoločnosti Schiedel GmbH & Co. KG

Poverenec pre ochranu osobných údajov spoločnosti Schiedel GmbH & Co. KG  je:  Sebastian Kraska, BMIGroup@iitr.de

4. Aktualizácia

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov budeme aktualizovať, ak to bude potrebné z právnych alebo vecných dôvodov. Pravidelne sa prosím informujte o aktuálnom stave tohto vyhlásenia.

Posledná aktualizácia: Máj 2018