Myslíme ekologicky

Investujeme do konsolidovanej iniciatívy týkajúcej sa udržateľnosti vo všetkých krajinách, závodoch a kanceláriách. Chceme zabezpečiť, aby sme chránili svet a jeho zdroje pre ďalšie generácie. Pre nás je udržateľnosť príležitosťou na vývoj produktov, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, investovať vo veľkom do obnoviteľných energií a do výrazného zníženia našich uhlíkových emisií.

Going green – Myslíme ekologicky

Naša vízia budúcnosti

Going green – Myslíme ekologicky

 

 

Chceme byť najudržateľnejším výrobcom komínových systémov! Naším cieľom je neustále zlepšovať našu environmentálnu stopu tým, že pracujeme na efektívnom využívaní zdrojov, produktov, zariadení a procesov. Optimalizujeme naše závody a stroje od koncepcie a nákupu až po prevádzku.

Keramické komínové systémy

Pri výrobe a uvádzaní do prevádzky našich keramických komínových systémov kladieme veľký dôraz na udržateľnosť a efektívnosť. Ekologický keramický materiál, ktorý sa vyrába so zníženým dopadom na životné prostredie, zaručuje, že dodávame ekologicky udržateľný produkt. Naše keramické výrobky tiež ponúkajú výhody, ako napríklad:

 • Vysoko výkonné keramické vložky a betónové izolačné bloky
 • Kompatibilné so vzduchovo nezávislým kúrením – samostatné potrubie nasávania vzduchu
 • Prefabrikované jednotky pre rýchlejšiu výstavbu
 • Zateplenú šachtu: perfektné pre nezávislé kúrenie
Going green – Myslíme ekologicky
Going green – Myslíme ekologicky

Oceľové komínové systémy

Naše systémy z nehrdzavejúcej ocele Vám poskytujú vďaka materiálu obrovské výhody. Je nielen hygienický a udržateľný; je tiež neutrálny, pokiaľ ide o recykláciu. Naše výrobky z nehrdzavejúcej ocele tiež ponúkajú výhody, ako napríklad:

 • Jednoplášťový flexibilný nerezový systém
 • Dvojplášťový izolovaný systém odvodu spalín
 • Nízka teplota vonkajšieho plášťa
 • Vysoko a nízkotlakové potrubie pre priemyselné využitie

Vykurovacie systémy

Naše krbové systémy sú najmodernejšie. Bez ohľadu na to, či je to naša produktová rada SIRIUS® alebo náš dizajnový krb pod komínom KINGFIRE® integrovaný do šachty – vždy dbáme na CO2 neutrálne spaľovanie. Naše kachľové systémy navyše poskytujú ďalšie výhody, ako napríklad:

 • Krb pod komínom pre efektívne využitie podlahovej plochy
 • Najvyššia funkčnosť: prevádzka s riadeným vetraním obytných priestorov
 • CO2 neutrálne spaľovanie: pre KINGFIRE® je to výhradne s kusovým drevom alebo drevenými briketami, ktoré majú neutrálne spaľovanie CO2
Going green – Myslíme ekologicky
Going green – Myslíme ekologicky

Vetracie systémy

Efektívne vykurovanie je zbytočné bez optimálneho vetrania. S našimi ventilačnými systémami ponúkame ideálne pohodlie pre zdravé životné prostredie. Naše ventilačné systémy môžu byť nielen plne integrované do domu, ale tiež ponúkajú výhody ako:

 • Energeticky efektívny ventilačný systém so spätným získavaním tepla (KOMBIAIR)
 • Integrovaný do konštrukcie domu
 • Úspora energie na vykurovanie

Strategické ciele do roku 2030

Spoločnosť Schiedel sa vždy veľmi snažila rôznymi spôsobmi zlepšovať svoju ekologickú stopu. Od roku 2019 sme stanovili nový konsolidovaný štandard našej celofiremnej iniciatívy „Going Green“, ktorá je v našom odbore jedinečná.

Ale ešte pred rokom 2019 sme podnikli rôzne aktivity vo všetkých oblastiach, ktoré by mali chrániť naše životné prostredie. V oblasti „Priemysel“ máme napr. podiel cementu drasticky znížený novým materiálovým riešením a optimalizovaný tak, aby sme mohli ušetriť 3 600 ton cementu a tiež znížiť naše emisie CO2. V našich výrobných závodoch, v skladoch, kanceláriách, sme boli schopní drasticky ušetriť potrebnú elektrickú energiu prechodom na LED osvetlenie. Existujú ďalšie príklady v oblasti „nákupu a logistiky“, kde sme intenzívne investovali do izolácie budov a nových energeticky efektívnych strojov.

 

Naše nové strategické ciele sú však oveľa ambicióznejšie:

spotreby energie v porovnaní
s rokom 2019
(výpočet podľa celkovej spotreby energie)

 

je potrebné zvýšiť
podiel obnoviteľných
energií na konvenčných
zdrojoch energie
(Celkom)

Emisií CO2 v porovnaní
s rokom 2019
(závisí od všetkých oblastí
procesu výroby – dodávateľ,
materiály, suroviny…)

odpadu v porovnaní s rokom 2019
(Nulové množstvo plastov na jedno použitie;
žiadny skládkový
odpad – prichádzajúci,
spracovaný, odchádzajúci)

Sledujeme tieto 4R-princípy

ZNÍŽENIE: Využívame menej zdrojov a znižujeme množstvo odpadu.

OPAKOVANÉ POUŽITIE: Predtým, ako niečo zrecyklujeme alebo zlikvidujeme, nájdeme spôsoby, ako znova použiť materiály.

RECYKLÁCIA: Aby sme zabránili plytvaniu potenciálne užitočných materiálov, vždy sa snažíme spracovať a transformovať odpadové materiály na nové výrobky.

ODMIETNUTIE: Neakceptujeme používanie škodlivých materiálov.