Aktualizácia Všeobecných obchodných podmienok

Dňom 6.apríla 2020 spoločnosť Schiedel Slovensko s.r.o. aktualizovala svoje Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú vzťah Kupujúceho a Predávajúceho v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a znením Rámcovej zmluvy o obchodných podmienkach.

Znenie podmienok pre predaj komínových keramických a oceľových systémov, ako aj vykurovacích systémov a systémov riadeného vetrania od spoločnosti Schiedel Slovensko nájdete na tomto linku

Váš Schiedel Slovensko