Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Webová stránka www.schiedel.sk je ponukou firmy

Schiedel Slovensko s.r.o.

Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce

Tel.: 032 / 746 00 11  Fax.: 032 / 746 00 15, IČO: 36337404, IČ DPH: SK2021854516, DIČ: 2021854516,

Účet: 2620800737/1100 TB Trenčín, Spoločnosť je zapísaná v OR Trenčín, pod číslom 14849/R,

 

Firma Schiedel Slovensko s.r.o. je zodpovedná za získavanie, spracúvanie a využívanie osobných údajov v zmysle spolkového zákona o ochrane osobných údajov a zákona o elektronických mediálnych službách.

Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov Vás firma Schiedel Slovensko s.r.o. informuje o spôsobe, rozsahu a účele spracúvanie osobných údajov, ako aj o právach, ktoré má osoba, ktorej osobné údaje spracúva firma Schiedel Slovensko s.r.o..

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu (takzvaná „dotknutá osoba“, teda napríklad meno alebo adresa.

Našu webovú stránku môžete v zásade navštíviť bez osobitného uvedenia osobných údajov. Ktoré údaje však firma Schiedel pri návšteve webovej stránky napriek tomu bude spracúvať, to vysvetlíme nižšie pod číslom 1. („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre všetkých návštevníkov webovej stránky“). Na webovej stránke budú poskytované aj služby, ktoré budete môcť využívať len vtedy, keď nám poskytnete osobné údaje. Tieto služby, ako aj spracúvanie údajov v priebehu Vášho využívania konkrétnej služby Vám vysvetlíme pod číslom 2 („Vyhlásenia o ochrane osobných údajov pre užívateľov osobitných služieb firmy Schiedel“). Pri využívaní iných služieb, než sú tie, ktoré sú osobitne uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, osobné údaje získavané nebudú; pre takéto služby platí číslo 1. Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov, napr. o právach, ktoré máte ako dotknutá osoba, nájdete pod číslom 3 („Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov“).

1. VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VŠETKÝCH NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVEJ STRÁNKY
  1. Prístupové údaje

Firma Schiedel Slovensko s.r.o. zaznamenáva pri každom prístupe na webovú stránku log-údaje. Tieto údaje sú uložené v log-súbore serveru. Evidujú sa len technicky nutné údaje, totiž typ prehliadača, vrátane verzie, operačný systém užívateľa, Referrer-URL, teda internetová stránka, z ktorej sa uskutočnil prístup na webovú stránku, dátum, čas prístupu, ako aj prenášané množstvo údajov, IP-adresa a Internet-Service-Provider systému, z ktorého sa robí prístup.

Firma Schiedel Slovensko s.r.o. nemôže tieto údaje priradiť k určitej osobe a nespájajú sa ani s údajmi z iných zdrojov údajov firmy Schiedel. Tieto informácie sa používajú skôr na to, aby sa obsah webovej stránky poskytoval korektne, aby sa optimalizoval obsah našej internetovej stránky, ako aj reklama pre ňu, aby sa zabezpečila nepretržitá funkčnosť našich IT-systémov a techniky našej webovej stránky, ako aj na poskytovanie informácií potrebných pre orgány činné v trestnom konaní v prípade cyber-útoku. Využívanie týchto údajov preto slúži firme Schiedel Slovensko s.r.o. rovnako na štatistické účely, ako aj na ochranu osobných údajov a na zaistenie bezpečnosti údajov v našom podniku.

 

  1. Cookie a podobné technológie

(1) Cookie

Webová stránka používa tzv. „súbory cookie“. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré umožňujú, aby sa na koncovom prístroji užívateľa (PC, smartfón alebo podobné) ukladali informácie, ktoré sa vzťahujú k prístroju. Tieto slúžia na to, aby bola webová stránka pre užívateľov pohodlnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia a zvlášť slúžia na to, aby sme pre Vás optimalizovali našu ponuku a aby sme Vám v budúcnosti mohli poskytovať cielené informácie.

Väčšina súborov cookie, ktoré používa firma Schiedel Slovensko s.r.o., sú takzvané „Session-Cookies“. Po ukončení návštevy webovej stránky sa automaticky vymazávajú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené na koncovom prístroji, kým sa nevymažú. Tieto súbory cookie nám umožňujú, aby sme pri nasledujúcej návšteve vedeli opäť identifikovať Váš prehliadač.

Užívatelia môžu používanie súborov cookie ovplyvňovať. Všetky bežné prehliadače majú opciu, ktorou sa ukladanie súborov cookie obmedzuje alebo komplet zamedzí. Upozorňujeme však na to, že používanie a zvlášť komfort používania sa bez súborov cookie obmedzuje. Je tu aj možnosť, mnohé reklamné súbory cookie podniku spravovať prostredníctvom webovej stránky USA http://www.aboutads.info/choices alebo európskej webovej stránky http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Všetky užívateľské údaje (ako IP adresy, užívateľské mená atď.) sa v zásade ukladajú za použitia pseudonymu, takže je osobná identifikácia vylúčená. Používanie súborov cookie pre našu webovú stránku možno následne kedykoľvek deaktivovať tým, že sa stlačí tlačidlo „opt out“.

Nástroj Informácia k ochrane osobných údajov poskytovateľa Odvolanie súhlasu (Opt-out)
Google Analytics https://www.google.com/intl/sk_SK/analytics/learn/privacy.html opt-out

(2) Google Analytics

Webová stránka využíva funkcie analytickej služby webu Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa tzv. „súbory cookie“ (kvôli ďalším informáciám kliknite sem: support.google.com/analytics/answer/6004245). Informácie o užívaní online ponuky, ktoré vytvárajú súbory cookie, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Google využíva tieto informácie z poverenia firmy Schiedel Slovensko s.r.o., aby vyhodnocoval využívanie online ponuky firmy Schiedel Slovensko s.r.o. zo strany užívateľov, aby sa vytvárali správy o aktivitách v rámci tejto online ponuky a aby sa nám poskytovali ďalšie služby, spojené s využívaním tejto online ponuky a s využívaním internetu. Pritom sa zo spracúvaných údajov môžu vytvoriť pseudonymné užívateľské profily užívateľov.

Firma Schiedel Slovensko s.r.o. používa Google Analytics len s aktivovaným IP-anonymizovaním. To znamená, že Google skracuje IP-adresu užívateľa v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP-adresa sa na server Google do USA prenáša len vo výnimočných prípadoch a tam sa skracuje.

IP-adresa užívateľa, ktorá sa zasiela z prehliadača, sa nezlučuje z inými dátami od Google. Užívatelia môžu ukladanie súborov cookie zakázať príslušným nastavením svojho prehliadača; užívatelia môžu navyše zabrániť evidencii dát, ktoré vytvárajú súbory cookie a dát, ktoré sa vzťahujú na ich využívanie online ponuky na Google, ako aj spracúvaniu týchto dát prostredníctvom Google, a to tak, že si stiahnu a nainštalujú rozšírenie prehliadača, ktoré je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Ďalšie informácie o využívaní údajov na reklamné účely na Google, o možnostiach nastavení a odvolaní súhlasu získate na webových stránkach Google: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners („Využívanie údajov prostredníctvom Google pri Vašom používaní webových stránok alebo aplikácií našich partnerov“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Využívanie údajov na reklamné účely“), http://www.google.de/settings/ads („Spravovanie informácií, ktoré používa Google na zobrazenie reklám“) a http://www.google.com/ads/preferences („Určite si, ktorú reklamu Vám Google ukáže“).

(3) Google Tag Manager

Táto webová stránka využíva navyše Google Tag Manager firmy Google (viď k tomuto pod predchádzajúcim číslom (2)). Vďaka tejto službe možno tagy webových stránok spravovať pomocou pracovnej plochy. Táto služba nenastavuje žiadne súbory cookie a nezískavajú sa žiadne osobné údaje. Táto služba sa stará o spustenie iných tagov, ktoré za určitých okolností evidujú údaje. Google Tag Manager však do týchto údajov nezasahuje. Ak sa na úrovni domény alebo súborov cookie urobilo deaktivovanie, zostáva toto zachované pre všetky Tracking-Tags, ktoré sú implementované s Google Tag Manager.

(4) YouTube

Do našej online ponuky sme zapojili videá na YouTube, ktoré sú uložené na http://www.YouTube.com a možno si ich prehrať priamo z našej webovej stránky. [Tieto sú všetky zapojené do „rozšíreného režimu ochrany osobných údajov“, čo znamená, že o Vás ako o užívateľovi sa na YouTube nebudú prenášať žiadne údaje, ak si videá neprehráte. Až keď si videá prehráte, budú sa prenášať údaje uvedené v odseku 2. Na tento prenos dát nemáme žiaden vplyv.]

Vďaka návšteve na webovej stránke YouTube dostane informáciu, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej webovej stránky. Okrem toho budú zasielané údaje, ktoré sú uvedené pod § 3 tohto vyhlásenia. K tomuto dochádza nezávisle od toho, či YouTube poskytne užívateľský účet, cez ktorý sa prihlásite, alebo či neexistuje žiaden užívateľský účet. Keď sa prihlásite na Google, Vaše údaje sa priraďujú priamo k Vášmu účtu. Ak si priradenie k svojmu profilu na YouTube neprajete, musíte sa odhlásiť pred aktivovaním tlačidla. YouTube ukladá vaše údaje ako užívateľské profily a využíva ich na reklamné účely, prieskum trhu a/alebo na vytváranie vlastných webových stránok, ktoré zodpovedajú jeho potrebám. Takéto vyhodnocovanie sa (dokonca aj pre neprihlásených užívateľov) robí zvlášť kvôli poskytovaniu reklamy podľa potreby a na to, aby boli na našej webovej stránke iní užívatelia sociálnej siete informovaní o Vašich aktivitách. Máte právo, proti vytváraniu týchto užívateľských profilov protestovať, pričom sa kvôli tomuto musíte obrátiť na YouTube.

Ďalšie informácie k účelu a rozsahu získavania údajov a k ich spracovaniu prostredníctvom YouTube dostanete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Tu dostanete aj ďalšie informácie o Vašich právach a o možnostiach nastavenia kvôli ochrane vašej súkromnej sféry: https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy. Google spracúva Vaše osobné údaje aj v USA a podrobil sa EU-US-Privacy-Shield rel=“noopener noreferrer“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

  1. Newsletter

Ak chcete dostávať novinky, ktoré ponúkame na webovej stránke, firma Schiedel Slovensko s.r.o. potrebuje od Vás e-mailovú adresu. Prihlásenie sa robí spôsobom Double-opt-in, t.j. po prihlásení dostanete e-mail, ktorým Vás poprosíme o potvrdenie svojho prihlásenia. Toto je nutné preto, aby sa nikto nemohol prihlásiť s cudzími e-mailovými adresami.

Prihlásenia k novinkám sa navyše protokolujú, aby sa proces prihlásenia dal preukázať podľa právnych požiadaviek. K tomuto patrí uloženie okamihu prihlásenia a potvrdenia, ako aj IP-adresa. Získanie týchto údajov je potrebné na to, aby sa zneužitie e-mailovej adresy dalo neskôr pochopiť, a preto slúži na právne zabezpečenie firmy Schiedel Slovensko s.r.o..

Za účelom zasielania noviniek sa ďalšie údaje nezískavajú. Tieto údaje používame výlučne na zasielanie reklamy na produkty firmy Schiedel Slovensko s.r.o. a nepostupujeme ich tretím osobám.

Udelené povolenie na uloženie údajov, e-mailovej adresy, ako aj jej používanie na zasielanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať, napríklad odkazom v Newsletter. Vaše osobné údaje sa potom zo systému distribúcie vymažú automaticky.

 

  1. Nadväzovanie kontaktov

Webová stránka poskytuje možnosť, aby ste s firmou Schiedel Slovensko s.r.o. nadviazali kontakt pomocou kontaktného formulára firmy alebo e-mailom. Za týmto účelom sa osobné údaje, ktoré zaslal konkrétny užívateľ, ukladajú automaticky. Takéto osobné údaje, ktoré ste firme Schiedel Slovensko s.r.o. zaslali na dobrovoľnej báze, sa ukladajú za účelom spracovania alebo nadväzovania kontaktov s dotknutou osobou. Nedochádza k žiadnemu postúpeniu týchto osobných údajov tretím osobám. Tieto údaje sa vymazávajú, len čo nebudú potrebné na tieto účely, ak proti vymazaniu nie sú určené žiadne zákonné lehoty ukladania.

  1. VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE MIMORIADNY SERVIS FIRMY SCHIEDEL

 

  1. Online uchádzanie sa o pracovné miesta

Máte možnosť, aby ste sa na našej webovej stránke online alebo e-mailom uchádzali o pracovné miesta alebo miesta na vyučenie, ktoré ponúka firma Schiedel Slovensko s.r.o.. Pre takéto online uchádzanie sa o prácu na doplnenie k bežným právnym pokynom Vyhlásenia o ochrane osobných údajov platí nasledovné. Na základe online uchádzania sa o prácu, ktoré ste začali Vy, spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste firme Schiedel poskytli elektronicky za účelom uchádzania sa o prácu. Prosíme, aby ste si pozorne prečítali toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov skôr, než nám zašlete Vaše osobné údaje.

 

(1) Zasielanie údajov

V rámci uchádzania sa o prácu online alebo e-mailom poskytujete firme Schiedel Slovensko s.r.o. určité osobné údaje, zvlášť meno, poštovú a e-mailovú adresu, ako aj údaje k svojmu vzdelaniu a k svojim profesionálnym kvalifikáciám, vysvedčenia a ďalšie údaje a podklady, ktoré sú pre uchádzanie sa o prácu bežné. Firma Schiedel Slovensko s.r.o. od Vás nepotrebuje žiadne informácie, ktoré podľa všeobecného antidiskriminačného zákona nie sú zužitkovateľné. Prosíme, aby ste nám nezasielali ani údaje k rasovému alebo etnickému pôvodu, k politickým názorom, náboženským alebo filozofickým presvedčeniam, k príslušnosti k odborom, k zdraviu alebo sexuálnemu životu („Osobitné druhy osobných údajov“ v spojení so Spolkovým zákonom o ochrane osobných údajov).

 

(2) Ukladanie údajov, využívanie údajov a mazanie údajov

Firma Schiedel Slovensko s.r.o. ukladá a používa údaje a súbory, ktoré ste zaslali, výlučne za účelom evidencie a spracovania Vášho uchádzania sa o prácu, vrátane nadviazania kontaktu s Vami. Ak bude Vaše uchádzanie sa o prácu úspešné, môžu sa údaje a súbory naďalej používať v rámci zamestnaneckého pomeru s Vami. V opačnom prípade bude firma Schiedel tieto údaje a súbory pre dotknutý úrad uchovávať na obdobie 3 (troch) mesiacov po ukončení výberového konania, aby bolo možné zodpovedať prípadné otázky v súvislosti s Vaším uchádzaním sa o prácu. Po uplynutí tohto času sa údaje vymažú.

Prístup k údajom, ktoré ste zaslali v priebehu uchádzania sa o prácu online, majú len zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú na výberovom konaní. Títo sú povinní, zachovať utajenosť Vašich údajov. Vaše údaje a súbory, ktoré ste zaslali v rámci uchádzania sa o prácu online, nebudú postúpené tretím osobám, iba ak by k tomuto existoval Váš výslovný súhlas alebo úradné nariadenie.

 

(3) Odvolanie; späťvzatie uchádzania sa o prácu

Ste kedykoľvek oprávnení, s účinnosťou do budúcnosti odvolať udelené povolenie na uloženie a využívanie osobných údajov, ktoré ste zaslali v priebehu uchádzania sa o prácu online. Okrem toho je vždy možnosť, vziať späť uchádzanie sa o prácu. Späťvzatie uchádzania sa o prácu povedie k tomu, že Vaše údaje a súbory budú v databáze uchádzačov – s nižšie uvedenými obmedzeniami – neodkladne vymazané. Ďalej môžete v rámci uchádzania sa o prácu online kedykoľvek požadovať, aby jednotlivé údaje alebo súbory, ktoré ste zaslali, boli vo firme Schiedel vymazané. Firma Schiedel si však vyhradzuje právo, na ohraničené obdobie 3 (troch) mesiacov uložiť obmedzený počet Vašich údajov, aby sme vedeli vyhovieť zákonným ustanoveniam, zvlášť povinnostiam preukázania z Všeobecného antidiskriminačného zákona. Na toto stačí e-mail na naše osobné oddelenie (mail@schiedel.sk) alebo na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov, pána Sebastiana Krasku (BMIgroup@iitr.de).

V prípade otázok k výberovému konaniu prosíme, aby ste sa obrátili na osobné oddelenie a kvôli ochrane osobných údajov na Sebastiana Krasku.

  1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  2. Odvolanie, zmeny, oprávnenia a aktualizácie

Každá dotknutá osoba má právo, na základe žiadosti dostať bezodplatne informáciu o osobných údajoch, ktoré o nej ukladáme. Užívateľ má navyše právo na opravu nesprávnych údajov, na zablokovanie a vymazanie jeho osobných údajov, ak tomu neodporuje žiadna zákonná lehota na uchovanie.

K tomuto, ako aj k ďalším otázkam na tému ochrany osobných údajov sa môžete na nás obrátiť na adrese, ktorú uvádzame v tiráži.

  1. Informácie k poverencovi pre ochranu osobných údajov

Poverenec pre ochranu osobných údajov firmy Schiedel Slovensko s.r.o. je:

Sebastian Kraska, BMIgroup@iitr.de