De wereld verandert. En dat geldt ook voor onze industrie.

Wereldwijde veranderingen worden steeds belangrijker als het gaat om het overleven van bedrijven. Concreet: merken als Schiedel moeten zich zodanig positioneren dat ze snel en deskundig kunnen reageren op opkomende marktontwikkelingen. De enige manier om op deze verschuivingen in te spelen, is dat we een gedetailleerd inzicht moeten krijgen in hoe de wensen en het gedrag van consumenten zich in de toekomst zullen ontwikkelen.

Benieuwd hoe onze in-house ingenieursafdeling ook uw rookgasafvoerproject tot een succes kan brengen? Download hier onze brochure.

<span class="entry-title-primary">De wereld verandert. En dat geldt ook voor onze industrie.</span> <span class="entry-subtitle">De wereld verandert. En dat geldt ook voor onze industrie.</span>

De wereld van morgen ziet er anders uit. Maar we reageren er nu al op.

Industrie, economie en cultuur – dit zijn de belangrijkste constanten in de snelle, sterk digitale en steeds veranderende wereld van morgen. Als we deze parameters wereldwijd bekijken, zien we dat er vijf innovatiegebieden zijn die de industrie, de economie en de cultuur de komende jaren ingrijpend zullen veranderen.

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft gevolgen voor de industrie en de economie op veel verschillende niveaus. Er doen zich nieuwe demografische ontwikkelingen voor, aangezien de klimaatverandering leidt tot nieuwe migratiebewegingen en extreme weersomstandigheden. Het aantal bewuste consumenten groeit gestaag, dus wij en andere bedrijven worden opgeroepen om met deze veranderingen rekening te houden bij de ontwikkeling van nieuwe producten en innovatieve diensten.

Het einde van het cumulatieve verbruik. Het toenemende gebruik van materiële middelen zal niet veel langer duren. Merken moeten daarom hun materiaalselectie opnieuw evalueren om nieuwe en duurzame bedrijfsmodellen te creëren. Om een voorbeeld te geven: onvermijdelijk natuurlijk en industrieel afval moet worden gezien als een nieuwe waardevolle hulpbron. In tegenstelling tot een wegwerpmaatschappij staan de producten van Schiedel voor een lange levensduur. In het kader van onze missie om duurzaam te produceren, zullen we hernieuwbare grondstoffen blijven gebruiken en zoeken naar nieuwe manieren om afval te verminderen.

Eenvoudige en duurzame oplossingen

In de ontwikkelde industrielanden worden mensen steeds ouder, terwijl de geboortecijfers dalen. Mogelijkheden voor merken en bedrijven als Schiedel liggen steeds meer in de ontwikkeling van eenvoudige en duurzame oplossingen voor thuis, omdat consumenten opnieuw prioriteit geven aan het comfort om thuis te blijven door middel van trends als “cocooning” of “hygge”.

Hoe Schiedel de toekomst definieert.

  • Wij ontwikkelen eenvoudige en duurzame oplossingen voor thuis.
  • Schiedel-producten staan voor een lange levensduur en duurzaamheid.
  • Wij streven naar een stabiel markt- en technologisch onderzoek binnen en buiten onze branche.
  • Wij verbeteren onze productieprocessen en logistiek voortdurend.

Nieuwe materialen

Nieuwe productiemogelijkheden zoals 3D-printing krijgen steeds meer impulsen en worden dankzij de technologische vooruitgang in kwaliteit nu ook steeds meer gebruikt. Dit gebeurt niet alleen bij de industriële productie van prototypes, maar ook bij de productie van bouwelementen. Ruim een kwart van de industriële bedrijven hebben al een 3D-printer geïntegreerd in de productieprocessen. Wij verwachten dat de technologie de komende 10 jaar een aanzienlijke impact zal hebben op de huidige gevestigde productieprocessen, bedrijfsmodellen en productieketens.

Intern zetten we ons voortdurend in voor de toekomst door middel van ons Factory Excellence Program, door onze productie-inrichting voortdurend te verbeteren om dichter bij onze klanten te staan en de logistiek efficiënter te maken. Onze opleidingen voor architecten en nieuwe innovaties dragen bij aan die ontwikkeling.

Gegevens als grondstof

De mogelijkheid om producten via sensortechnologie en web-connectiviteit te verbinden biedt de mogelijkheid om gegevens in realtime te leveren en erop te reageren. Het stelt bedrijven in staat om nieuwe inzichten te genereren in het gebruik en potentiële gebieden voor optimalisatie. Wetenschappelijke vooruitgang en innovaties verhogen zo de efficiëntie en het concurrentievermogen van bedrijven. Bij Schiedel gaan wij na hoe we via onze producten klantgegevens kunnen verkrijgen en analyseren om onze producten te optimaliseren en aan te passen. Stabiel markt- en technologisch onderzoek binnen en buiten onze branche is essentieel.