Rekuperace v systému řízeného větrání je cestou ke zdravému bydlení, zdravému dýchání.

Stavíme stále těsněji a energeticky efektivněji a větrání řešíme bohužel stále primitivně bez ohledu na tepelné ztráty a komfort bydlení.

Energetické požadavky na dům jsou dnes mimořádně přísné. A budou už jen přísnější. Vždyť od 1. 1. 2021 musí mít domy téměř nulovou spotřebu energie. Aby takovéto úrovně dosáhly, musí být nejen dobře izolované, ale i těsné. A těsnost moderních budov má i úskalí. Abychom udrželi komfortní vnitřní prostředí, je nutné pravidelně a dostatečně větrat. Otázka zní, zda je vůbec možné vyhovujícím způsobem větrat přirozeně, tedy otevíráním oken…

Přirozené větrání

V minulosti se větralo téměř výlučně přirozeně – přes okna, dveře a také přes netěsnosti stavby. A netěsností věru nebylo málo. Proto stačilo otevírat okna a vzduch byl vyměněný. Dnes je však na skutečně důkladnou výměnu vzduchu v interiéru nutné dokořán otevírat okna několikrát za den na několik minut. Takovéto sledování větrání ale prakticky není možné. A kdyby i bylo, je jasné, že hlavně v zimě vyměníte vytápěný vzduch za vzduch studený. Proto je pravděpodobné, že budete větrat jen do té míry, abyste nevypustili veškeré teplo. Tím se však vystavujete riziku, že vnitřní prostředí nebude hygienické. Následkem toho mohou být obyvatelé domu vystaveni zvýšeným koncentracím CO2, vysoké nebo nízké vlhkosti a látkám, které se uvolňují z nábytku a ze stavebních konstrukcí.

Nucené větrání a rekuperace

Naštěstí existuje tzv. nucené větrání, které dokáže spolu s rekuperací tepla vyměňovat vzduch téměř beze ztráty tepla. Jako nucené, resp. kontrolované větrání se označuje systém složený z větrací jednotky a rozvodů vzduchu. Rekuperace je zpětné získávání tepla ze vzduchu, který se odvádí z budovy. Zjednodušeně řečeno, vydýchaný vzduch v rekuperační jednotce odevzdá své teplo přicházejícímu čerstvému vzduchu. Ohřátý čerstvý vzduch se potom dostává do místnosti.

Nucené větrání s rekuperací je neoprávněně podceňováno. Investory odrazují názory o finanční náročnosti, přičemž náklady na realizaci už výrazně klesly. Ale majitelé, kteří zvolili správný systém řízeného větrání s rekuperací, jsou obvykle mimořádně spokojení. Jednotně tvrdí, že na rekuperaci se dá snadno zvyknout, a s úsměvem dodávají, že největší nevýhodou rekuperace je to, že v interiérech bez rekuperace se už necítí komfortně. A skutečně.

V prostorech s nuceným větráním máte pocit pobytu ve svěžím a bezprašném prostředí, neznáte průvan a hluk z vnějšího prostředí.

Zajímavá vás naše řešení? Neváhejte nás kontaktovat.