Schiedel získal dotaci v rámci programu Inovační vouchery 2016

Centrální výroba nerezových komínů v Teplicích podepsala smlouvu o dotaci v rámci programu Inovační vouchery. Ústecký kraj uhradí cca čtvrtinu nákladů na projekt týkající se vývoje explozních a implozních klapek pro nerezové komínové systémy. Projekt bude realizován ve spolupráci s ČVUT v Praze. Výsledky projektu umožní rozšířit sortiment výrobků a uspokojit tak širší segment zákazníků.

Program Inovační vouchery Ústeckého kraje podporuje spolupráci podnikatelských subjektů z Ústeckého kraje s výzkumnými organizacemi z České republiky. Finanční podpora motivuje firmy k navázání kontaktu s výzkumnými organizacemi. Cílem programu je, aby první vzájemné seznámení posléze přerostlo v trvalou spolupráci.

Inovační voucher je jednorázová dotace, kterou může podnikatelský subjekt získat na pořízení služeb, které mu poskytne výzkumná organizace. Firmy tak mohou využít znalosti nebo kapacity, kterými samy nedisponují, a díky tomu inovovat své produkty, procesy nebo služby.

Inovační vouchery zvyšují konkurenceschopnost podniků z Ústeckého kraje. Zároveň podporují spolupráci výzkumné sféry s oblastí aplikace.