V letošním roce se při stavebním veletrhu v Brně konal již sedmý ročník Mistrovství České republiky kominických učňů (Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěžích odborných dovedností). Letošního ročníku se zúčastnilo 8 dvoučlenných družstev z celé republiky. Z toho jedno družstvo přijelo až ze slovenské Nitry. Finále probíhalo 26. a 27. 4. na otevřené ploše areálu brněnského výstaviště. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v pátek 28. 4. v prostorách Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy. Vítězi se stali Martin Oblouk a Josef Vyhnálek ze Střední školy polytechnické z Českých Budějovic. Návštěvníci, vystavovatelé a odborná veřejnost tak mohla shlédnout snahu a píli budoucích řemeslníků, kteří i přes nepřízeň počasí pracovali ze všech sil. V rámci Mistrovství se konaly soutěže i jiných oborů, jmenovitě tesařů, klempířů a pokrývačů.  Hlavním sponzorem Mistrovství v oboru kominík byla tradičně společnost Schiedel, přední výrobce komínových systémů u nás.  Vyhlašovatelem soutěže bylo Moravské kominické společenstvo a organizátorem Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, jejíž vedení se dlouhodobě a aktivně zasazuje o zvýšení prestiže českého řemesla.

Jak potvrzuje ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy Ing. Josef Hypr, „bez aktivní účasti sponzorů by se podobné projekty na tak vysoké úrovni konat nemohly. Materiální podpora společnosti Schiedel během soutěže, ale i během celého školního roku nám pomáhá udržet vysoký standard výuky i přes ostatní těžkosti, které výuční obory zažívají.“

Budoucnost českého řemesla je stále nejistá

V současnosti se dá říci, že kvalitní řemeslníci v Čechách pomalu vymírají. Průměrný věk řemeslníků stoupá, každoročně odchází značná část řemeslníků do důchodu a počet absolventů zdaleka nestačí pokrývat poptávku. „Cílem podobných soutěží je motivovat žáky, aby zůstali v oboru a popularizace řemesla obecně. Naší dlouhodobou snahou je zejména získávání kvalitních uchazečů, kteří budou nejen schopni vykonávat řemeslo jako takové, ale budou schopni se posunout výše ve svém kariérním žebříčku na mistrovské posty a budou se věnovat výuce dalších generací.“ Říká Ing. Hypr. Doba řemeslu nepřeje, i když mladí absolventi mají o svou budoucnost postaráno. Schopný absolvent stavebních řemeslných oborů rozhodně nebude mít o práci nouzi, a pokud je schopen pracovat samostatně, může pracovat na sebe a být jak se říká svým pánem. Tuto skutečnost potvrzuje i fakt, že v současné době je možné absolvovat zkrácené kurzy na většině středních odborných škol v Čechách, na které nezřídka nastupují i absolventi maturitních oborů nebo dokonce absolventi vysokých škol, kteří nevidí budoucnost v oboru, který vystudovali a naopak řemeslo jim může zajistit jak příjem, tak svobodu ve vykonávání své práce. Ing. Hypr stál i u vzniku Přehlídky odborných dovedností České ručičky, která se bude pořádat v červnu a představí se na ní i Josef Vyhnálek z Českých Budějovic z vítězného družstva z Brněnského klání. České ručičky za dobu své existence získaly velký ohlas u široké veřejnosti zejména díky zájmu naší politické reprezentace a silné medializaci. „Soutěže a přehlídky významným způsobem působí v popularizaci řemesla a doufejme, že do budoucna vrátí oprávněný lesk učňovským oborům.“ Dodává na závěr ing. Hypr.