Neimprovizujte při stavbě komínu!

Moderní komín je složitým, promyšleným systémem a každá jeho součást má svůj smysl. Sestavovat jej z různorodých komponentů je namáhavé, dokonce i nebezpečné. Statistiky ukazují, že improvizace při stavbě komínů, náhrada originálních dílů za jiné materiály nebo nedodržení technologických postupů jsou častou příčinou nebezpečných až tragických selhání komínů. Jinak řečeno, nemá smysl vymýšlet již vymyšlené, lepší je vybírat ze široké nabídky certifikovaných komínových systémů. Renomovaní výrobci dnes nabízejí kompletní komínové sestavy, které se liší pláštěm, materiálem vložky, jejím průměrem i počtem průduchů.

Desatero pro nejlepší volbu komína

1. Volte systémový komín

Systémový komín je na rozdíl od individuálního sestavený s použitím vyzkoušených a ověřených kompatibilních dílů od jednoho výrobce, který tím přebírá odpovědnost za komín jako celek a jeho funkčnost.

2. Pořiďte si komín na míru

Výběr komínového systému je nutné přizpůsobit volbě konkrétního topného spotřebiče a daného objektu. Jiný komín vybíráme pro plynové kotle, jiný pro krbové vložky. Zároveň existují univerzální komínové systémy, u kterých je později možná změna. Pro každý komínový systém výrobce jasně určí, pro jaký způsob provozu je určen.

3. Myslete na záruky

Nahrazování dílčích komponentů levnými  “no name” produkty je u všech renomovaných výrobců důvodem pro neposkytnutí potřebných garancí. Výrobce poskytuje záruky na systémový komín jako celek. Poskytované záruky musí být reálné, věrohodné a jasně definované. Musí být řečeno, kdo je nositelem záruky, na co se záruka konkrétně vztahuje a po jakou dobu platí.

4. Bez čeho se neobejdete

Nezbytnou podmínkou pro prodej komína na trhu je Prohlášení výrobce o vlastnostech, kde jsou uvedeny všechny parametry systémového komínu z hlediska jeho funkce a použití. Toto Prohlášení o vlastnostech vystaví výrobce, a tím také nese odpovědnost za údaje v něm obsažené.

5. Vsaďte na pokrokové technologie

Komín pořizujeme s perspektivou dlouhodobého užívání. Zastaralé komíny nejsou pro moderní topné spotřebiče vhodné, perspektivu naopak mají nové komínové systémy a jejich součásti: tenkostěnné keramické vložky nebo komínové systémy vhodné pro energeticky efektivní domy.

6. Dodávka na klíč

Kvalitní komínové systémy jsou dodávány „na klíč“ se všemi komponenty a materiály potřebnými pro jejich stavbu. Samozřejmostí je i dodávka veškerého příslušenství pro dokončení a kompletaci díla v odpovídající kvalitě a designu.

7. Prohlédněte si montážní návod

Výrobce musí k systémovému komínu dodat stavebníkovi i podrobný a jednoznačný montážní návod.  Při jeho dodržení jsou montážní chyby vyloučeny a výrobce musí dodržet deklarované garance.

8. Nepodceňujte poradenství a servis

Správný výrobce vám určitě pomůže s volbou systému, vypočte také potřebný průměr komína a navrhne spalinové cesty. Vedle poradenství přímo na místě zajišťuje také obchodní a technické poradenství. Vždy byste měli mít se na koho obrátit, dbejte tedy na to, aby měl výrobce zázemí v České republice a blízké partnerské kamenné prodejny.

9. Vsaďte na zavedenou značku

Výrobce by měl mít svou tradici a zkušenosti, ale rozhodně nesmí usnout na vavřínech. Pokrok jde neustále kupředu i v oblasti komínových systémů. Proto správný výrobce neustále sleduje nové trendy i materiály a zabývá se vlastním vývojem, vše si ověřuje vlastními zkouškami, a to dokonce nad rámec požadavků norem.

10. Revize spalinové cesty na závěr

Revizní technik komínů, který v souladu s ČSN 73 4201 provádí revizi spalinové cesty a vystavuje výchozís revizní zprávu spalinové cesty podle ČSN 73 4201, nalezne v technické dokumentaci výrobce k systémovému komínu potřebné informace. To dává i reálný předpoklad bezproblémového průběhu revize a vystavení kladné revizní zprávy, která je potřebná pro závěrečnou kolaudaci objektu.