Myslíme ekologicky

Investujeme do konsolidované iniciativy týkající se udržitelnosti ve všech našich zemích, závodech a kancelářích. Chceme zajistit, abychom chránili svět a jeho zdroje pro budoucí generace. Udržitelnost je pro nás příležitostí vyvíjet ekologičtější výrobky, značně investovat do obnovitelných energií a významně snížit naše emise uhlíku.

Going green

Naše vize budoucnosti

Going green

Chceme být výrobce nejudržitelnějších komínových systémů! Naším cílem je neustále zlepšovat naši ekologickou stopu prací na efektivním využívání zdrojů, produktů a procesů. Optimalizujeme naše závody a stroje, od koncepce a nákupu až po provoz.

Keramické komínové systémy

Při výrobě našich keramických komínových systémů a jejich uvádění do provozu, klademe velký důraz na udržitelnost a účinnost. Ekologický keramický materiál, který se vyrábí se sníženým dopadem na životní prostředí, zajišťuje, že dodáváme ekologicky udržitelný produkt. Naše keramické výrobky nabízejí také výhody, jako jsou:

 • Vysoce odolné keramické komínové vložky a betonové izolační bloky
 • Kompatibilní s topením, nezávislým na vzduchu v místnosti  – samostatný přívod spalovacího vzduchu
 • Prefabrikované díly pro rychlejší konstrukci
 • Šachta s integrovanou tepelnou izolací: perfektní pro nezávislé topení
Going green
Going green

Nerezové komínové systémy

Naše komínové systémy z nerezové oceli nabízejí díky materiálu obrovské výhody. Je nejen hygienický a udržitelný; je také neutrální z hlediska recyklace. Naše portfolio výrobků z nerezové oceli nabízí výhody, jako jsou:

 • Jednovrstvé, flexibilní nerezové systémy
 • Vícevrstvé izolované komínové systémy
 • Nízká teplota vnějšího pláště
 • Vysokotlaké a nízkotlaké potrubí pro průmyslové aplikace

Integrované krby a krbová kamna

Naše kamna jsou nejmodernější. Bez ohledu na to, zda jde o naši produktovou řadu SIRIUS nebo náš designový krbový modul KINGFIRE integrovaný do komínu – vždy věnujeme pozornost CO2 neutrálnímu spalování. Naše kamna navíc poskytují další výhody, jako například:

 • Krb integrovaný do komínu pro efektivní využití podlahové plochy
 • Nejvyšší funkčnost: provoz s řízeným větráním obytného prostoru
 • CO2 neutrální spalování: KINGFIRE  je výhradně s kusovým dřevem nebo dřevěnými briketami, které mají CO2 neutrální spalování
Going green
Going green

Větrací systémy

Efektivní vytápění je zbytečné bez optimálního větrání. S našimi větracími systémy nabízíme ideální komfort pro zdravé životní klima. Naše ventilační systémy mohou být nejen plně integrovány do domu, ale nabízejí také výhody jako:

 • Energeticky efektivní ventilační systém s rekuperací tepla (KombiAir)
 • Integrovaný do konstrukce domu
 • Úspora energie na vytápění

Strategické cíle do roku 2030

Společnost Schiedel se vždy velmi snažila zlepšovat svoji ekologickou stopu různými způsoby. Od roku 2019 jsme stanovili nový konsolidovaný standard naší celofiremní iniciativy „Going Green“, která je v tomto odvětví jedinečná.

Ale ještě před rokem 2019 jsme podnikli různé aktivity ve všech oblastech, které by měly chránit naše životní prostředí. V oblasti „průmyslu“ máme novým optimalizovaný řešením materiálu podíl cementu drasticky snížený tak, abychom mohli ušetřit 3 600 tun cementu a také snížit naše emise CO2. V našich výrobních závodech, v skladech, kancelářích, jsme byli schopni významně ušetřit potřebnou elektrickou energii přechodem na LED osvětlení. Existují další příklady v oblasti „nákupu a logistiky“, kde jsme intenzivně investovali do izolace budov a nových energeticky efektivních strojů.

spotřeby energie
ve srovnání
s rokem 2019

(výpočet podle celkové
spotřeby energie)

je potřebné
zvýšit podíl
spotřebované energie
z obnovitelných zdrojů

(celkové)

CO2 emisí ve srovnání
s rokem 2019

(v závislosti na všech článcích řetězce, které se podílejí na tvorbě výsledné hodnoty včetně dodavatelů & materiálů, surovin)

odpadu ve srovnání
s rokem 2019

(žádné pasty na jedno použití; žádný odpad na skládkách; příchozí odpad, zpracovaný odpad, odchozí odpad)

Řídíme se těmito 4 (základními) principy

REDUKOVAT: Využíváme méně zdrojů a snižujeme množství odpadu.

ZNOVU POUŽÍT: Předtím, než něco zrecyklujeme nebo zlikvidujeme, najdeme způsob, jak materiál znovu použít.

RECYKLOVAT: Abychom zabránili plýtvání potenciálně užitečných materiálů, snažíme se vždy zpracovat a transformovat odpadové materiály na nové výrobky.

ODMÍTNOUT: Neakceptujeme používání škodlivých materiálů.