Slavnostní pasování opět po roce

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy uspořádala 26.6.2018 již 5. ročník slavnostního pasování svých učňů na tovaryše. Letos bylo mezi pasovanými 17 absolventů kominického oboru. Ceremoniál proběhl v Konventu Milosrdných bratří v Brně za účasti pedagogů, rodin, přátel absolventů a celé řady významných hostů. Budoucí kominíky symbolicky vyprovodil na cestu mezi plnohodnotné řemeslníky jejich patron Sv. Florián.

Pro výuční list z katedry architektury

Kominictví se jako řemeslo vyvíjí již od 15. století a dlouho bylo výsadou mužů. Letos byla mezi oceněnými již třetí absolventka v historii brněnské školy. Eliška Jarmerová si pro výuční list odskočila od architektury, kterou čtvrtým rokem studuje na brněnském VUT. Její hlavní motivací bylo získat praktické zkušenosti, které na střední ani vysoké škole nezískala. Původně se zajímala o obor kamnář, ale ten v Brně není, tak zkusila zkrácené studium oboru kominík, o kterém téměř nic nevěděla. Po vystudování vysoké školy by si Eliška ráda založila živnost, př které by mohla šířit osvětu mezi lidmi, jak správně topit. A jak je důležité si zvolit správný druh vytápění. Toho, že bude chodit domů umouněná od sazí, se Eliška nebojí. I v tomto oboru se dnes již používají moderní přístroje a kominictví není pouze o vymetání sazí. Věřme, že Eliščiným příběhem se  budou inspirovat i další dívky a kominic v naší republice přibude.

Speciální ocenění pro nejlepšího studenta si odnesl Ondřej Červenka, jemuž bude na začátku kariéry pomáhat zkušený náš kolega Zdeněk Pirožek. Jemu, ale i všem ostatním absolventům přejeme, aby zůstali ve svém oboru a aby jim jejich práce přinášela radost.

Pasování na kominické tovaryše