Slavnostní pasování již počtvrté

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy uspořádala koncem června již 4. ročník slavnostního pasování svých učňů na tovaryše. Letos bylo mezi pasovanými 25 absolventů kominického oboru. Ceremoniál proběhl v Konventu Milosrdných bratří v Brně za účasti pedagogů, rodin, přátel absolventů a celé řady významných hostů. Budoucí kominíky symbolicky vyprovodil na cestu mezi plnohodnotné řemeslníky jejich patron Sv. Florián. Ten vyjádřil obavu nad počtem absolventů, který zdaleka nestačí pokrývat poptávku českého trhu a apeloval na budoucí generace, aby nepohrdaly řemeslem, které na rozdíl od mnoha jiných na první pohled atraktivnějších oborů, je zárukou kvalitního uplatnění na trhu práce.

Speciální ocenění pro nejlepšího studenta si odnesl Josef Zugar, jemuž bude na začátku kariéry pomáhat zkušený náš kolega Zdeněk Pirožek. Jemu, ale i všem ostatním absolventům přejeme, aby zůstali ve svém oboru a aby jim jejich práce přinášela radost.

Po mnoha letech se pasování účastnila i jedna dívka Jana Sloupová, která úspěšně ukončila tříleté studium oboru kominík. Může se stát dobrým příkladem ostatním dívkám, které se touží prosadit v tradičně mužském oboru.