V letošním roce se tak jako každý rok při stavebním veletrhu v Brně konal již devátý ročník Mistrovství České republiky kominických učňů (Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěžích odborných dovedností). Letošního ročníku se zúčastnilo 9 dvoučlenných družstev, 7 z České republiky a 2 z Polska. Soutěž probíhala ve dnech 27.2-28.2. v hale Z brněnského výstaviště. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo tamtéž v pátek 1.3. Vítězi se stali Rudolf Puhlovský a Karel Langr ze Středního odborného učiliště plynárenského v Pardubicích. Návštěvníci, vystavovatelé a odborná veřejnost tak mohla shlédnout snahu a píli budoucích řemeslníků, a to nejen v oboru kominík. V rámci Mistrovství se konaly soutěže i jiných oborů, jmenovitě tesařů, klempířů, pokrývačů, čalouníků, instalatérů a truhlářů.  Hlavním sponzorem Mistrovství v oboru kominík byla tradičně naše společnost. Vyhlašovatelem soutěže bylo Moravské kominické společenstvo a organizátorem Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, jejíž vedení se dlouhodobě a aktivně zasazuje o zvýšení prestiže českého řemesla. Naše společnost si je plně vědoma, že bez aktivní účasti sponzorů by se podobné projekty na tak vysoké úrovni konat nemohly. Snažíme se, aby nejen materiální podpora během soutěže, ale i během celého školního roku pomáhala udržet vysoký standard výuky i přes ostatní těžkosti, které výuční obory zažívají.

Budoucnost českého řemesla je stále nejistá

V současnosti se dá říci, že kvalitní řemeslníci v Čechách pomalu vymírají. Průměrný věk řemeslníků stoupá, každoročně odchází značná část řemeslníků do důchodu a počet absolventů zdaleka nestačí pokrývat poptávku. Cílem podobných soutěží je motivovat žáky, aby zůstali v oboru a popularizace řemesla obecně. Doba řemeslu nepřeje, i když mladí absolventi mají o svou budoucnost postaráno. Schopný absolvent stavebních řemeslných oborů rozhodně nebude mít o práci nouzi, a pokud je schopen pracovat samostatně, může pracovat na sebe a být jak se říká svým pánem. Tuto skutečnost potvrzuje i fakt, že v současné době je možné absolvovat zkrácené kurzy na většině středních odborných škol v Čechách, na které nezřídka nastupují i absolventi maturitních oborů nebo dokonce absolventi vysokých škol, kteří nevidí budoucnost v oboru, který vystudovali a naopak řemeslo jim může zajistit jak příjem, tak svobodu ve vykonávání své práce.