Spolek stáje u Lucky je nezisková organizace zabývající se především volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, zooterapií, sportovní přípravou, jezdectvím a vzděláváním v této oblasti. Koně a ostatní přidružená zvířata jsou využívána nejen při volnočasových aktivitách, ale i k zooterapii pro tělesně, mentálně i sociálně handicapované. Koně jsou využíváni taktéž ke sportovní přípravě dětí, které jsou vedeny k cílenému trávení volného času, systematičnosti, smyslu pro zodpovědnost a povinnost. Při kontaktu s handicapovanými a zvířaty se učí taktéž smyslu pro rovnoprávnost, spravedlnost a jsou vedeny i k podpoře integrace.
LOKALITA: Bystřany
Iniciativa vzešla od pana Antonína Veselého, který pracuje v Schiedelu Teplicích 11 let, posledních 7 let na pozici mistra linky velkých průměrů.

Spolek stáje u Lucky