Představujeme Vám desátý podpořený projekt:
PROJEKT 10 – DALŠÍ CESTA. Posláním Centra denních služeb Další cesta je umožnit dospělým osobám s postižením hodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit v bezbariérovém prostředí zařízení ambulantní služby sociální péče. Naší snahou je poskytovat péči a podporu lidem s postižením při zvládání běžných denních činností s důrazem na rozvoj osobnosti každého jedince a podporu při začleňování do běžného života s ohledem na jejich individuální možnosti, schopnosti a zájmy.

LOKALITA: Choltice

Projekt navrhl pan Josef Barták, obchodně technický zástupce tohoto regionu: “Tento projekt jsem navrhl a podporuji pro smysluplnost jeho poslání. Další cesta poskytne denní služby spoluobčanům, kteří nemají tolik životního štěstí jako ostatní.”

DALŠÍ CESTA