Představujeme Vám jedenáctý podpořený projekt:
PROJEKT 11 – CANISTERAPEUTICKÉ CENTRUM ZLÍN

Centrum se zaměřuje především na malé klienty, kteří trpí dětskou mozkovou obrnou nebo jiným mentálním či tělesným postižením. Vzniklo v roce 2005 s myšlenkou pomáhat prostřednictvím canisterapie všem těm, kteří naši pomoc potřebují. Darované prostředky budou využity na: pokrytí finanční podpory canisterapeutického psa – v rodině s autistickou holčičkou Mariánkou. Prostředky budou využity pro veterinární ošetření psa, nákup krmiva, pamlsků, výcvikových pomůcek atd.

LOKALITA: Zlín

Projekt navrhl pan Martin Baránek, obchodně technický zástupce tohoto regionu: “Tento projekt jsem si vybral, protože Canisterapie pomáhá léčit jak tělesnou, tak duševní stránku. Canisterapie rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, pomáhá při nácviku a koncentraci paměti, podněcuje k pohybu a rozvíjí sociální cítění. Pořízení, výchova a hlavně péče o pejsky je však finančně náročná, zvláště pro zdravotně postižené nebo jejich rodiny. Jsem proto rád, že finanční prostředky poskytnuté firmou Schiedel Mariánce a její rodině pomohou zvládnout tyto náklady. Děkuji tedy firmě Schiedel, že jsme mohli tento projekt podpořit.“

CANISTERAPEUTICKÉ CENTRUM ZLÍN