Představujeme Vám dvanáctý podpořený projekt:
PROJEKT 12 – ZVONEČEK BYLANY

Přítel je člověk, který zná Tvoji minulost, věří ve Tvou budoucnost a má Tě rád takového, jaký jsi dnes.“

Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb patří mezi pobytová zařízení, která poskytují sociální služby pro zdravotně postižené osoby. Naše organizace podporuje vytvoření přirozeného prostředí a běžný způsob života u osob, které mají snížené rozumové schopnosti, nižší soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, problémy se vzděláváním a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Snaží se dosáhnout co největší integrace do společnosti.

Klientela:

Zvoneček Bylany poskytuje 5 služeb:

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením 60 klientů
  • Chráněné bydlení Bylany 12 klientů, v CHB Polepy 6 klientů
  • Odlehčovací službu 5 klientů
  • Denní stacionář 4 klienti
  • Týdenní stacionář 3 klienti

Život klientů se odvíjí v několika společných domácnostech, kde klienti bydlí ve dvou
nebo třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, společný je obývací pokoj
a kuchyňka s jídelnou. Domácnost klientů vyžadující neustálou péči a podporu
jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu klientů.

Cílem služeb je individuální přístup ke klientovi. Služby jsou vzájemné spolupráci poskytovatele a klientů nebo jejich zákonných zástupců.

Každý dotek, každé pohlazení, každý cit a zájem pomáhá lidem se sníženou soběstačností včlenit se do naší společnosti.

LOKALITA: Český Brod

Projekt navrhla paní Soňa Müllerová, referentka logistiky a nákupu: “Ve společnosti Schiedel s.r.o. pracuji čtvrtým rokem, nejprve na pozici referentky zákaznického servisu/expedice a nyní jako referentky nákupního oddělení. Má práce spočívá ve velké míře v komunikaci ať už napříč společností, tak v prvé řadě s obchodními partnery. A práce s lidmi je velice náročná. Když přišla nabídka k výročí naší společnosti 25 let na trnu v ČR, oslovit a finančně podpořit charitativní aktivitu, na mysl mi okamžitě přišla organizace Zvoneček Bylany v České Brodě, kde poskytují služby pro zdravotně postižené klienty. Sociální pracovnice obdivuji, jelikož jejich práce musí být ještě náročnější než ta má. A díky finančnímu daru určitě mohou pomoci a přispět k lepšímu komfortu svých klientů. Velice se mi líbí, že mají i chráněné dílny a bydlení.”

ZVONEČEK BYLANY ČESKÝ BROD