Představujeme Vám čtrnáctý podpořený projekt:
PROJEKT 14 – SOBĚŠICE DĚTEM

Spolek Soběšice dětem vznikl jako občanské sdružení v roce 2005 z přirozené touhy po setkávání mladých rodin, které v těchto letech vznikly nebo se přistěhovaly do Brna-Soběšic. Pořádáme pravidelné schůzky Klubu maminek, kterými od doby vzniku prošlo asi 450 dětí a rodičů. Mezi další aktivity patří pořádání těchto kulturních akcí: Masopust, putovní hry pro děti (3x ročně), Vítání prvňáčků v ZŠ Zeiberlichova, Dobročinný bazar, každoroční tvorba Soběšického perníkového betléma. Pravidelně se zapojujeme i do akce “Ukliďme Česko”.

LOKALITA: Soběšice

Projekt navrhl pan Tomáš Zelený, obchodně technický zástupce pro tuto oblast: “Pro Soběšice dětem jsem se rozhodl především proto, že se jedná o regionální malou organizaci, kterou původně založily maminky malých dětí proto, aby jejich děti mohly společně trávit čas
a to jak hrami a úkoly v klubovně, tak společným programem pro děti probíhajícím v okolních lesích obce Soběšice.”

SOBĚŠICE DĚTEM