Představujeme Vám patnáctý podpořený projekt:
PROJEKT 15 – ARPIDA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Centrum ARPIDA poskytuje komplexní koordinovanou podporu v duchu uceleného systému rehabilitace (prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) osobám s tělesným a kombinovaným postižením. Při naplňování svého poslání účelně propojuje a koordinuje péči v oblasti zdravotní, sociální a výchovně vzdělávací. Zajišťuje tak odbornou činnost detekční, diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, respitní, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou, posudkovou a preventivní, včetně tzv. rané péče (podpory). Cílem poskytované péče je dosažení pokud možno optimálního individuálního vývoje každého klienta (uživatel, žák, pacient) ve smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a integrace v jeho přirozeném sociálním prostředí a bez omezení přirozeného způsobu rodinného života.

A – akce
R – rehabilitace
P – pomoc
I –  integrace
D – dobrovolnost
A – agape (křesťanské pojetí lásky, sounáležitost, sdílení, solidarita)

Prostředky budou věnovány na kolejnicový systém včetně povinných komponentů, pomocné konstrukce, instalačního materiálu a instalace pro úsek vodoléčby, který bude sloužit k zajištění asistované mobility osob se zdravotním postižením v prostoru.

LOKALITA: České Budějovice

Projekt navrhla paní Jana Kocourková, mzdová účetní závod Zliv: “V letošním roce slaví Centrum Arpida 25. výročí založení. Služby, které Arpida pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny poskytuje, si určitě podporu zaslouží“

Centrum ARPIDA