Druhým podpořeným projektem k 25ti letům naší firmy na českém trhu je: PROJEKT 2 – DŮL SKALKA , Montánní společnost z.s. – Společnost pro studium, dokumentaci a ochranu technických památek báňské historie. Cílem projektu neziskové společnosti je sanace a zajištění bývalého důlního díla Skalka v Mníšku pod Brdy, který již nyní slouží ke vzdělávacím účelům, vědeckým projektům a návštěvám odborné i laické veřejnosti. Jedná se o významnou technickou památku, kterou chce společnost zachovat budoucnosti a zpřístupnit veřejnosti v rozsahu, který jim dovolí síly a finanční prostředky, které se podaří zajistit.Roku 2004 bylo toto historické důlní dílo převzato od Ministerstva životního prostředí, od té doby v podzemí probíhají zajišťovací práce. Již dnes se jedná o největší zpřístupněnou podzemní expozici u nás.
LOKALITA: Mníšek pod Brdy
Projekt navrhl p. Jan Šramota – obchodně technický zástupce tohoto regionu. “Tento projekt jsem si vybral na základě dojmu, který ve mně zůstal po první návštěvě. Důl není největší, ani nejhlubší, ale aktivita a tisíce hodin dobrovolné práce party nadšenců pro zachování této technické památky mě chytla za srdce. Historie tohoto místa sahá do období Keltů a pevně věřím, že bude zachována pro další generace jako důkaz technické vyspělosti našich předků.”

Důl Skalka