Představujeme vám třetí podpořený projekt: PROJEKT 3 – SPOLEK MYDLOVARAN
Spolek Mydlovaran byl založen místními ženami ve vesnici Mydlovary, která se nachází 3 km od Zlivi. Vznikl za účelem přispívat ke společenskému rozvoji obce tím, že členové spolku podporují společné a aktivní využívání volného času místních obyvatel. Náplň spolku je zaměřena na organizování společenských akcí a místních tradic. Všichni zúčastnění pracují bez nároku na odměnu a ve svém volném čase. Příklad organizovaných akcí: Dětský den, Maškarní bál, Drakiáda, Ukliďme Česko, ukliďme svět (letos již 3. ročník), Den seniorů, Zvonkový průvod, Vánoční koncert, Mikulášská nadílka
LOKALITA: Mydlovary
Projekt navrhl p. Miroslav Šimsa – pracovník skladu ve Zlivi “Tento projekt jsem se rozhodl podpořit proto ,že spolek se zaměřuje především na pořádání akcí pro děti. Toto v naší obci podle mě hodně chybělo a v současnosti  vidím veliký přínos pro celou obec v tom, že se lidé začali mnohem více setkávat a to je v naší uspěchané době velmi zapotřebí.”

SPOLEK MYDLOVARAN