Představujeme Vám sedmý podpořený projekt:
PROJEKT 7: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU
Farní charita provozuje AZYLOVÝ DUM PRO MATKY A RODINY S DĚTMI a DŮM NA PŮL CESTY
Posláním Azylového domu sv. Máří Magdalény je poskytnout přechodné ubytování a sociální zázemí osamoceným matkám a rodinám s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci. Dům na půl cesty poskytuje dočasné ubytování a podporu mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří opouští školská zařízení pro výkon ústavní péče nebo neopouští ústavní zařízení, ale jsou v obdobné situaci (absence rodinného a materiálního zázemí).
LOKALITA: Kralupy nad Vltavou
Projekt navrhla paní Ivana Černá, ředitelka výrobního závodu v Teplicích

FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU