Představujeme Vám devátý podpořený projekt:
PROJEKT 9 – ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA KARLOVY VARY. Tato škola vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o děti a žáky např. s vadami řeči, specifickými poruchami učení a chování, s lehkým, středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením a žáky se souběžným postižením více vadami a autismem. Cílem školy je rozvíjet jejich psychické a fyzické schopnosti a předpoklady a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života.

LOKALITA: Karlovy Vary

Projekt navrhl pan Ivan Ováry, technik obnovy komínů: “Tuhle školu a lidi, co tam dělají znám přímo osobně. Jsem tak trochu zasvětcen do chodu školy a něco málo vím o problémech, co musí řešit. To, co dělají není zaměstnání, ale poslání, protože tam učitel nemůže chodit do práce, jako my. Oni musí mít něco víc. Když se člověk setká s postiženým dítětem, tak si uvědomí, že vlastně jeho vlastní problémy jsou nicotné a jak by si měl vážit toho, co má i když si myslí, že má málo.”

ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA KARLOVY VARY