SCHIEDEL: MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

V Nehvizdech dne 12. března 2020

Vážení obchodní partneři,

s ohledem na současné dění a vládou přijatá opatření týkající se viru COVID-19 nám dovolte, abychom Vás informovali, že společnost Schiedel je plně funkční a zabezpečuje všechny činnosti spojené s prodejem komínových systémů.

Jako prodejce a výrobce s pobočkami a výrobními závody po celé Evropě cítíme velkou odpovědnost za zdraví našich zaměstnanců, jejich rodin i všech našich obchodních partnerů.

Přijali jsme proto řadu preventivních interních opatření a na Vás, naše obchodní partnery, se obracíme s prosbou o respektování níže uvedeného:

  • Osoby, které nejsou v zaměstnaneckém poměru se společností Schiedel, jsou při svém vstupu do budov společnosti Schiedel na celém území České republiky povinny vyplnit čestné prohlášení na recepci/zákaznickém servisu/vrátnici.
  • O okamžité opuštění areálu firmy bude požádána osoba, která:
    • bude vykazovat symptomy chřipky,
    • se vrátila ze země zasažené virem COVID-19,
    • byla v posledních 14-dnech v kontaktu s osobou nakaženou virem COVID-19 nebo osobou, která byla v zasažené zemi.

Shora uvedené platí do odvolání.

Věříme, že chápete důvody, které nás vedly k zavedení výše uvedených opatření.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se další spolupráci

 

Ing. Ondřej Bartoš

Jednatel