Prostup nerezového komína ICS nebo Permeter střešní konstrukcí – Schiedel VermiS

Při výstavbě domů se používá mnoho různých konstrukcí a stavebních materiálů a jejich vzájemné spojení bývá, s ohledem na funkčnost nebo estetiku, mnohdy komplikované.

Nejinak je tomu i u komínu, který sám o sobě musí splňovat přísné technické a hygienické normy a musí trvale zajišťovat bezpečný a spolehlivý odvod spalin a provoz spotřebiče. Komín běžně prochází různými konstrukčními částmi objektu: stěnami, stropy, střechou.

Zaměřme se na prostup komínu střešní konstrukcí, která se skládá z více vrstev, jimiž komín prochází. Typickým příkladem je šikmá střecha v této skladbě: SDK konstrukce, parotěsná fólie, minerální izolace, paropropustná pojistná hydroizolace a následně skládaná střešní krytina.

Největší komplikace v této skladbě představuje napojení komína na obě folie tak, aby spoj byl těsný a zároveň odpovídal podmínkám požární bezpečnosti.

V praxi můžeme rozlišit, v závislosti na konstrukci komínu, 2 případy. První případ představuje řešení prostupu vícevrstvého keramického komínu s pláštěm z komínových tvárnic. Zde je řešení jednodušší s ohledem na půdorysně pravoúhlý tvar tělesa a použitý materiál komínového pláště. K některým komínovým systémům (například Schiedel Absolut) existují již řadu let systémové prvky – těsnící sety – s jejichž pomocí lze snadným způsobem provést dotěsnění prostupu.

Poněkud složitější situace bývá při řešení prostupů u vícevrstvých nerezových komínů.

SDK konstrukce je deklarována jako nehořlavá, sádrokarton může být proto dotažen až k plášti komínu. Samozřejmě by se  jej ovšem neměl přímo dotýkat tak, aby byla umožněna dilatace komínu. Vzniklou spáru mezi komínem a sádrokartonem lze jednoduše a esteticky překrýt rozetou.

Nad SDK konstrukcí bývá parotěsná fólie, která zabraňuje pronikání vlhkosti z interiéru domu do tepelně izolační vrstvy střechy a dotváří těsnou obálku objektu. Tyto fólie jsou obvykle vyrobeny z plastu a neměly by být na plášť komínu přímo napojeny. Pro tyto účely zavádí společnost Schiedel s.r.o. nový výrobek pod názvem VermiS. Jedná se o řešení, které umožní provést těsný a bezpečný prostup třívrstvého lehkého komínu střechou nebo stropem budovy. Vytvoření prostupu se provede složením několika tvarově přesných výlisků na bázi Vermikulitu podle montážního návodu. Vermikulit je izolační materiál s vysokou teplotní odolností, který se v případě potřeby velmi snadno opracovává běžnými ručními nástroji na zpracování dřeva a výsledný tvar se může potom jednoduše upravit podle místních podmínek použití, například podle sklonu střechy. Těsnost mezi komínovým pláštěm a díly VermiS je zajištěna vysokoteplotním silikonovým tmelem. Spojení parotěsné fólie s dílem VermiS se potom provede standardním způsobem oboustrannou butylovou páskou. Takto se jednoduše, funkčně a zcela bezpečně provede spojení parotěsná fólie a těsnícího prvku VermiS v požadované rovině.

Prostup Schiedel Vermis je dodáván v rozměrové řadě pro lehké třívrstvé komíny Schiedel ICS 25 a 50, stejně tak pro systémy Permeter 25 a 50 pro vnitřní průměry komínů 150, 180 a 200 mm. Technické informace k produktu naleznete zde.