Schiedel MASA USZCZELNIAJĄCA SKD

CHARAKTERYSTYKA

Wewnętrzna masa uszczelniająca SKD jest silikatową masą odporną na działanie wysokich temperatur i wytrzymałą na ścieranie. Służy ona do renowacji przewodów dymowych i wentylacyjnych.

MASA SKD

INFORMACJE

SPOSÓB NAKŁADANIA

SPOSÓB NAKŁADANIA

Z przewodu kominowego należy usunąć grube zanieczyszczenia takie jak zaprawa, kawałki cegieł, gruzu i sadzy. Prace te należy wykonywać przez odspajanie przy pomocy odpowiednich urządzeń (frezowanie), ręczne czyszczenie przy pomocy szczotek lub kontrolowane wypalenie sadzy przeprowadzone przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje. Po czyszczeniu, należy dokonać kontroli przekroju poprzez opuszczenie próbnika, który zlokalizuje ewentualne zwężenia, podlegające dalszej korekcie.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do renowacji otwory w kominie (wyczystkę, przyłącze spalin) należy zabezpieczyć przed wypłynięciem masy na zewnątrz. W następnej kolejności komin należy zwilżyć wodą. Nanoszenie prowadzi się przy pomocy gąbki umieszczonej pomiędzy gumowymi płytkami. Jest ona podnoszona od wyczystki przewodu kominowego w górę przy pomocy ręcznej windy linowej. Podczas podnoszenia od strony wylotu należy stale uzupełniać masę uszczelniającą.
Szybkość podnoszenia zależy od przekroju i szorstkości konkretnego przewodu kominowego. Zależnie od stopnia zużycia kanału proces ten musi być powtarzany 2-3 razy. Uszczelnianie wykonywać w temp. powyżej 3oC. Komin można oddać do użytku po około 24 godzinach w zależności od temperatury otoczenia.

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

  • silikatowa
  • odporna na wysokie temperatury
  • wytrzymała na ścieranie
  • do kominów współpracujących z kotłami na węgiel i koks
  • do kanałów wentylacyjnych
DOPUSZCZENIA

DOPUSZCZENIA

Aprobata techniczna ITB w Warszawie nr AT–15–3144/98 z późniejszym Aneksem nr 1 wydanym w grudniu 2003.

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

MASA SKD

ZASTOSOWANIE

Masa uszczelniająca typu SKD jest przeznaczona do renowacji przewodów kominowych odprowadzających spaliny z urządzeń grzewczych na paliwo stałe w zakresie temperatur pomiędzy 200-500oC oraz kanałów wentylacyjnych wykonanych z cegły lub betonu zgodnie z poniższą tabelą.

Wyszczególnienie  Masa SKD
Kominy z podłączonymi piecami i kotłami na węgiel i koks TAK
Kanały wentylacyjne TAK
Kominy z podłączonymi kotłami gazowymi
NIE
Kominy z podłączonymi kotłami olejowymi
NIE

UWAGA: Nie stosować przy spalinach mokrych!

PLIKI DO POBRANIA

KARTA TECHNICZNA MASA SKD

KARTA TECHNICZNA MASA SKD

222 KB
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 024 MASA SKD

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 024 MASA SKD

449 KB
SCHIEDEL MASA SKD

SCHIEDEL MASA SKD

290 KB