70 rokov inovácii

EURÓPSKA JEDNOTKA

Naša otvorenosť uznať a prijať nové výzvy a moderné výrobné metódy sú základom nášho firemného úspechu. Vždy bolo pre nás dôležité ponúknuť riešenie pre budúcnosť, optimálne prispôsobené príslušným požiadavkám.

V roku 1946 sa zakladateľ Friedrich Schiedel rozhodol neprodukovať komínový plášť z tehál, ale vyrábať komínové tvárnic e z ľahčeného betónu. Tým bolo dané smerovanie vo výrobe komínových telies. Našimi firemnými míľnikmi sú roky 1966 – komínový systém, 1985 – izolovaný komínový systém, 1999 – univerzálny komínový systém Schiedel ABSOLUT  s izolovanou šachtou pre nezávislú prevádzku spotrebičov.

História-old
História-old

Senátor Friedrich Schiedel – imponujúca podnikateľská osobnosť

Prezieravá vo svojom myslení, jasná vo svojej mysli, aktívna v konaní

Spoločnosť Schiedel bola založená v roku 1946 v Erbachu pánom Friedrichom Schiedelom, neskôr čestným senátorom Technickej univerzity v Mníchove.

O založení firmy zvykol pán Schiedel povedať, že ju založil s dvomi požičanými lopatami a jedným fúrikom. To bol základ individuálneho vlastníctva Erbacher Bauwaren.

Už v roku 1947 sa špecializoval na kominárske práce, výrobný program stavebnín Erbacher Bauwaren sa neskôr v roku 1951 obmedzil len na výrobu dvojstenných komínov.

Firma vyrábala pod názvom “Schiedel” s 17 zamestnancami na vlastnej pôde. V roku 1952 začal vyrábať komínové tvárnice. V rokoch 1961 až 1966 založil senátor F. Schiedel niekoľko výrobných a distribučných podnikov v Nemecku a v roku 1966 v Rakúsku. V roku 1971 bola postavená administratívna budova v Mníchove. V rokoch 1971-1990 bol F. Schiedel jediným akcionárom spoločnosti Friedrich Schiedel Holding GmbH v Mníchove a Friedrich Schiedel holding Ges.m.b.H v Rakúsku.
Senátor Friedrich Schiedel vždy uvádzal výsledky vedeckého výskumu a technologických inovácii čo najskôr do obchodnej praxe. Ale nielen sila inovácie a expanzie svojej spoločnosti alebo pokrok v technológii výroby boli pre neho dôležité. Ako spoločensky zodpovedný a vpred hľadiaci podnikateľ vždy poskytoval viac ako len primerané sociálne dávky pre svojich zamestnancov a ich rodiny.

Získal množstvo ocenení a verejných uznaní, ktoré prijímal s pokorou a vďačnosťou a s vedomím že svoju prácu odvádzal poctivo.

História-old
História-old
História-old
Rok Míľniky
1946 Založenie Schiedel Germany pánom Senátorom Friedrichom Schiedel-om
1967 Založenie Schiedel Austria
1990 Prevzatie Schiedel-u spoločnosťou Braas / Redland (teraz BRAAS MONIER BUILDING GROUP)
1990 Štart medzinárodnej expanzie: Východná Európa (organický rast a akvizícia lokálnych producentov)
1999 Akvizícia spoločnosti Vibralit, Taliansko
1999 Akvizícia spoločnosti Ulster Fireclays, UK/ North Ireland
2000 Akvizícia spoločnosti btg Schornsteinsysteme, Germany
2001 Akvizícia spoločnosti Isokern in Denmark/ Sweden
2001 Akvizícia spoločnosti Irish Stoneware, IRL
2004 Prevzatie Ritevent Group, UK
2005 Akvizícia spoločnosti Bemal, BE
2006 Joint Venture s Earth Core Industries, USA
2006 Akvizícia spoločnosti Roka, CZ (produkcia oceľových komínov Teplice)
2011 Predaj menšinového podielu v Earth Core Industries, USA
2014 Uvedenie BRAAS MONIER BUILDING GROUP na Frankfurt Stock Exchange
2016 Akvizícia Ontop Metaloterm NL, DE, PL
2017 Súčasť BMI Group, kombinácie Braas Monier a Icopal-u, najväčšieho výrobcu produktov pre ploché a šikmé strechy a vodonepriepustných riešení v celej Európe.
2018 Samostatná spoločnosť ako súčasť rodiny spoločností Standard Industries

Technický a technologický vývoj

1946 – komínová tvárnica z ľahčeného betónu

Inovácia : namiesto klasickej tehly – komínová tvárnica z ľahčeného betónu

1960 – SR – jednoduchý komínový systém
1970 – lisovaná vnútorná vložka
1973 – izolovaný komín
1992 – PARAT prefabrikovaný kompletný komín
1994 – izostatické vložky
1999 – ABSOLUT keramický komín

Uvedenie revolučného komínového systému pre pasívnu výstavbu Schiedel ABSOLUT s deliacim prvkom pre prerušenie tepelných mostov

1999 – KERASTAR - kovový komín s vnútornou izostatickou vložkou
2000 – AERA systém pre riadené vetranie obytných priestorov

Uvedenie prvého vetracieho systému Schiedel AERA

2002 – izostaticky produkovaný monolitický T-kus
2004 – ABSOLUT Thermo-LAS, riadené vetranie AERA Comfort
2006 – Izostatický komínový systém s charakteristioku GW3, KINGFIRE - krbová piecka v komínovom bloku
2012 – Schiedel ABSOLUT XPert: certifikovaný komínový systém pre pasívne domy
História-old
História-old
História-old