HISTÓRIA – 75 rokov Schiedel

So 75 rokmi skúseností na trhu predstavuje Schiedel dlhodobo, dobre skonštruované kompletné systémy, inteligentné montážne riešenia a zákaznícky orientovaný servis. Naše výrobky – komíny, krby a riadené vetranie obytných priestorov s rekuperáciou – poskytujú našim zákazníkom bezpečnosť, pohodlie a nezávislosť a umožňujú energeticky efektívne vykurovanie a vetranie.

História

Spoločnosť

V roku 2021 oslávime naše 75. výročie. Za túto dlhú dobu prišla spoločnosť Schiedel s celým radom dôležitých inovácií a nových riešení. Dnes sa s hrdosťou obzeráme na to, čo sme dosiahli, a vždy máme motiváciu dosiahnuť ešte viac a v budúcnosti zapáliť oheň s našimi partnermi, zákazníkmi a zamestnancami.

Komíny, krby a ventilačné riešenia navrhnuté pre váš život.

História

1946 Friedrich Schiedel založil podnik Erbacher Bauwaren v Erbachu pri meste Ulm. Už od 1947 roku sa Friedrich Schiedel vo svojej betonárke v Erbach zameral na výrobu komínov. V roku 1951 sa výroba obmedzila výlučne na produkciu dvojvrstvových komínov. Od tejto chvíle firma pôsobí pod názvom „Schiedel“ na vlastnom pozemku a v tú dobu zamestnáva 17 pracovníkov. V roku 1952 bola zahájená výroba komínov v Mníchove. V rokoch 1961 až 1966 postavil čestný senátor Friedrich Schiedel ďalšie výrobné závody a predajne v okrajových častiach veľkých miest v Nemecku, v roku 1966 potom tiež v rakúskom Nussbachu.

V roku 1971 bola v Mníchove postavená ústredná administratívna budova. V rokoch 1971 až 1990 pokračoval v rozširovaní podnikania, bol jediným akcionárom spoločnosti Friedrich Schiedel Holding GmbH v Rakúsku. V roku 1990 previedol skupinu spoločností Schiedel v Nemecku a v roku 1991 v Rakúsku do spoločnosti Braas GmbH. Dnes je Schiedel zastúpená vo viac ako 25 krajinách a prevádzkuje 21 výrobných podnikov keramických a oceľových komínov z nehrdzavejúcej ocele.

Na základe geniálnej myšlienky zakladateľa Friedricha Schiedel z roku 1946 – vyrábať komínové systémy nielen z tehál, ale aj z tvárnic z ľahčeného betónu – spoločnosť Schiedel vyvinula ďalšie revolučné produkty.

 

Rok 1966 bol míľnikom podnikania našej spoločnosti, bol vyrobený prvý kruhový komín, izolovaný komín v roku 1985, univerzálny komín ABSOLUT v roku 1999, tak ako variant ABSOLUT s tepelne izolovanou šachtou pre prevádzku tepelných spotrebičov nezávisle na vzduchu v miestnosti, ale tiež bol prípravou pre v roku 2015 na trh uvedený betónový modul s integrovanou krbovou vložkou KINGFIRE.

Zakladateľ

História

Friedrich Schiedel (narodený 13. septembra 1913 – † 28. marca 2001 v Grünburgu) sa narodil v roku 1913 v Bad Wurzach (vtedajší Baierz) za skromných okolností. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1931 začal študovať inžinierstvo v odbore pozemné stavby a  cestné stavby. Po skončení vojny založil v roku 1946 v Erbachu pri Ulme spoločnosť Erbacher Bauwaren. To sa stalo, ako vždy rád hlásil, „doslova s ​​dvoma požičanými lopatami a požičaným fúrikom“. V nasledujúcich rokoch sa z malého podnikania stala ekonomicky silná a úspešná skupina spoločností s celkovým počtom 17 závodov. V roku 1951 spoločnosť Erbacher Bauwaren prevzala meno svojho zakladateľa a začala vyrábať  pod menom „Schiedel“.

Friedrich Schiedel sa zasadzoval o prenos výsledkov vedeckého výskumu a technologických inovácií do hospodárskej praxe už v rannom štádiu. Dôležitá však pre neho bola nielen inovatívna sila a rozmach jeho spoločnosti či pokrok vo výrobných technológiách. Ako spoločensky zodpovedný a prezieravý podnikateľ vždy venoval pozornosť adekvátnym sociálnym výhodám pre svojich zamestnancov a ich rodiny, čo je filozofia spoločnosti dodnes.

Za svoju rozsiahlu podnikateľskú angažovanosť získal množstvo vyznamenaní.  Za svoju spoločensky angažovanú a podnikateľskú prácu získal množstvo ocenení vrátane kríža za zásluhy o stuhu Rakúskej spolkovej republiky (1975), Veľkého vyznamenania za zásluhy o Rakúsku republiku (1978) a spolkový kríž za zásluhy 1. triedy rádu za zásluhy Spolkovej republiky Nemecko (1983), tiež s Veľkým strieborným vyznamenaním vyznamenania za zásluhy o Rakúsku republiku (1989), medailu za zásluhy štátu Bádensko-Württembersko (1992) a Bavorský rad za zásluhy (1996). Získal tiež čestné občianstvo miest Hauerz / Bad Wurzach (1971), Puchschlag / Schwabhausen (1971) a Markt Schöllnach v Bavorskom lese (1977). V roku 1971 sa Friedrich Schiedel stal čestným senátorom Technickej univerzity (MUC) v Mníchove, s ktorou jeho spoločnosť úzko spolupracovala.

“Začal som doslova s ​​dvomi požičanými lopatami a jedným požičaným fúrikom.”

———— Senator Friedrich Schiedel, founder—————

Oheň a vzduch, voda a pôda sú základné prvky, ktoré definujú náš život na Zemi, a ku ktorým cítime silné puto. Ako popredný európsky výrobca komínových a odťahových systémov je spoločnosť Schiedel synonymom pre vykurovanie a vetranie, a teda aj pre vyššiu kvalitu života a komfortu v bývaní.

So skúsenosťami a vášňou teda vytvárame komíny, krby a ventilačné riešenia zamerané na budúcnosť, ktoré vnášajú do domácnosti útulnosť a efektívnosť v priemyselných budovách.

INOVÁCIE počas 75 rokov

To, čo zakladateľ našej spoločnosti Friedrich Schiedel, po ktorom sa firma tiež volá, začal budovať v roku 1946, s pomocou dvoch vypožičaných lopát a jedného fúrika, bolo koruno vané úspechom. Vizionárske myslenie, jasné predstavy, energické rokovania – presne tieto slová vystihujú koncepciu Friedricha Schiedela a história ukazuje, že jeho vízia bola správna. Prvý závod spoločnosti na výrobu prefabrikovaných komínov vznikol v Erbachu pri Ulme. V roku 1967 potom Friedrich Schiedel v Rakúsku založil spoločnosť „Schiedel Kaminwerke“. Základy úspechu položilo niekoľko faktorov: podnikateľský duch, know-how, vytrvalosť a tím obetavých zamestnancov. Podnikanie sa rozvíjalo a firma otvárala nové pracoviská, budovala predajnú sieť a rozširovala oblasť svojej obchodnej činnosti. Dnes je spoločnosť Schiedel nespornou jednotkou na európskom trhu energeticky úsporných komínových systémov, v oblasti inovatívnych krbových riešení a aj v integrovaných systémoch riadeného vetrania s rekuperáciou.

Na základe dômyselného nápadu zakladateľa Friedricha Schiedela v roku 1946 – vyrábať komíny už nielen z tehál, ale aj z ľahkých betónových tvárnic – vytvoril Schiedel mnoho ďalších pokrokov, ktoré boli v priemysle revolučné. Medzi naše podnikové míľniky patrí kruhový komín v roku 1966, izolovaný komín so zadným odvetraním v roku 1984, univerzálny komín ABSOLUT v roku 1999 aj v kombinácii s tepelne izolovanou šachtou pre prevádzku pripojeného spotrebiča bez závislosti na okolitom vzduchu.

 

Prečítajte si našu publikáciu k nášmu 75.výročiu založenia spoločnosti Schiedel

História