Header line KERAMICKÉ

KOMÍNY

NA PRINCÍPE TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI

Spoľahlivé teplo

V chladnejších oblastiach našej planéty je človek už od nepamäti odkázaný na zdroje tepla vo svojich príbytkoch. Akým spôsobom môžeme v dnešnej dobe a v budúcnosti vykurovať domy a byty bezpečne, spoľahlivo a čo najefektívnejšie, aby sme pritom nezaťažovali zdravie a životné prostredie?

Rozhodujúcim faktorom na zabezpečenie spoľahlivého tepla a dobrej kvality vzduchu v miestnostiach je okrem výberu vhodných zdrojov elektrickej energie zabudovanie moderných vykurovacích systémov a kontrolných zariadení na vetranie bytových priestorov. Pri tomto komplexnom spolupôsobení zohráva výber správneho komína centrálnu úlohu, pretože komín kvázi umožňuje infraštruktúru pre nezávislé vykurovanie a vysokú flexibilitu pri výbere vykurovacieho systému.

Warmth icon

Ako jediný prvok, ktorý vertikálne presahuje cez obvodový plášť budovy, je každodenne vystavený enormnému teplotnému a chemickému pôsobeniu. Zároveň je nevyhnutné spĺňať prísne požiadavky na stavebné diely moderných budov. Zo skúseností vyplýva: Keramika je v otázkach zaťažiteľnosti, bezpečnosti a trvalej udržateľnosti optimálnym materiálom na komíny.

Dom s komínom pre kotol na pelety, s prívodom vzduchu na spaľovanie, krbom pod komínom – Kingfire – tiež s prívodom vzduchu na horenie a s vetracím systémom s rekuperáciou.

Detailná stavba dvojprieduchového komína Schiedel ABSOLUT

KERAMIKA – PRÍRODNÝ PRODUKT Z HLINY

Už pred 10 000 rokmi sa v domácnostiach používali predmety z keramiky. Jej hlavnou zložkou je íl, na rozdiel od porcelánu, ktorý sa klasicky vyrába z kaolínu, živca a kremeňa. Geologicky vznikol íl (ako aj kaolín) zvetrávaním prvotných hornín obsahujúcich živec. Pozostatkami sú veľmi jemnozrnné a hydratované ílovité minerály.

Vďaka dobrej tvarovateľnosti hmoty a postupu pri sušení a pálení sa hlina rýchlo stala uprednostňovaným materiálom na strešné škridly, kvetináče a riad.

NEPREKONATEĽNÉ VLASTNOSTI

Vďaka svojej skutočne jedinečnej kombinácii osobitných vlastností je najstarší materiál ľudstva aj v súčasnosti ešte stále perfektným materiálom na moderné technické použitie: Keramika je odolná voči teplotám výrazne nad 1 000 °C, a preto je ideálna na vykurovacie telesá. Vyznačuje sa veľmi dobrou elektrickou izoláciou, rovnako aj vysokou odolnosťou proti opotrebeniu, teplu, tlaku a chemickým vplyvom plynov a kvapalín. Keramika je pritom vysokoodolná proti poškriabaniu.

RÔZNORODÉ VYUŽITIE

V súčasnosti sa keramika v mnohých oblastiach považuje za absolútne vysokovýkonný materiál. Nielen zapaľovacie sviečky v aute a izolátory na stožiaroch vysokého napätia sú z keramiky. Aj žiaruvzdorné doštičky na kozmický let musia spĺňať mnohé požiadavky, predovšetkým musia byť schopné znášať extrémne teploty a zároveň vykazovať dobrú tepelnú izoláciu, ďalej by mali byť ľahké. Vyrábajú sa z keramických kompozitných materiálov veľmi nízkej hustoty. Keramické výplne zubov a umelé implantáty bedrových kĺbov prinášajú mnohým ľuďom opäť novú kvalitu života.

Header line ZDRAVÉ BÝVANIE

„HUSTÝ VZDUCH“

Moderný človek žijúci vo veľkomeste sa priemerne 20 000-krát za deň nadýchne a vydýchne nie na čerstvom vzduchu, ale v uzavretých priestoroch. Tu strávi 80 – 90 % svojho života. Problém: V snahe šetriť energiu sú naše budovy stavané stále viac vzduchotesnejšie. Preto sa vo vnútorných priestoroch môžu hromadiť škodlivé látky, aj vzhľadom na to, že len cca 28 % obyvateľov v zimnom období dostatočne vetrá.

Preukázateľne môže nezdravý vzduch v miestnostiach zvyšovať riziko ochorenia dýchacích ciest. Pretože v súčasností tretina všetkých Európanov trpí astmou a alergiami, je o to dôležitejšie, aby sa stavebné materiály, steny, podlahy alebo aj nábytok nestali zdrojom škodlivých látok alebo výparov.

STAVANIE NA ZÁKLADE TESTOVANIA ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Škodlivé látky vo vnútorných priestoroch síce nie je možné vidieť, zato je však možné ich merať. Starostlivý výber stavebných materiálov ovplyvňuje kvalitu vzduchu v miestnosti z hľadiska zdravia. Tento výber je možné po technickej stránke naplánovať a zrealizovať s primeranými finančnými nákladmi. K tomu patrí aj komín, ktorý síce odvádza spaliny, škodliviny produkované tepelným spotrebičom, ale jeho samotná konštrukcia neobsahuje nič škodlivé a preto nezaťažuje stavbu škodlivinami.

Univerzálny komínový systém Schiedel ABSOLUT preveril inštitút Sentinel Haus (SHI) z hľadiska obsahu prípadných škodlivých látok a odporučil ho pre zdravé bývanie. Dom s komínom Schiedel ABSOLUT, ktorý bol skontrolovaný podľa kritérií inštitútu Sentinel Haus, poskytuje podmienky pre zdravý život. Viac informácií sa dozviete na internetovej stránke www.sentinel-haus.de

POŽIADAVKY NA KOMÍN

Komíny to nemajú ľahké. Musia spĺňať nároky kladené v súčasnosti, ako aj v budúcnosti. S cieľom dlhodobo zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť, mali by byť vhodné na všetky palivá. Je tiež nevyhnutné, aby boli kyselinovzdorné, bezpečné pri vyhorení sadzí, ako aj odolné voči vlhkosti a boli voliteľne vybavené osobitným prívodom spaľovacieho vzduchu.

KERAMICKÉ RÚRY “MADE BY SCHIEDEL”

Izostatické keramické komínové vložky, ktoré sú v komínovom systéme Schiedel ABSOLUT musia zvládnuť takzvanú požiadavku W3G. Profilová rúra musí bez trhlín obstáť v skúške vyhorenia sadzí a následne vykazovať odolnosť proti pôsobeniu kondenzátu, resp. proti vlhkosti.

Tieto kvality sa vyžadujú predovšetkým pri tepelných spotrebičoch, ktoré ako palivo používajú pelety, a tiež v tých, v ktorých sa používa drevo ako palivo a dochádza v nich ku kondenzácii.

heating. venting. living.
Profilovaná keramická vložka testovaná na W3G
Po vyhorení sadzí, teplota 1000°C a viac, sa neobjavia žiadne praskliny, rúra zostáva plynotesná, odolná proti prieniku vlhkosti a odolná proti korózii, teda aj kyselinovzdorná voči kyselinám zo všetkých palív.
Systémy netestované W3G!
Pri teplotách nad 400°C sa objavujú praskliny a rúry už nie sú plynotesné. Tiež dôjde k prieniku vlhkosti.

KNOW-HOW V OBLASTI SUROVÍN

Špeciálny lisovací granulát pozostávajúci z jednotlivých granúl guľovitého tvaru vytvára základné predpoklady na izostatické tvarovanie lisovaním našich tenkostenných profilových rúr. Dokáže presvedčiť na plnej čiare: má optimálnu sypkosť, prietokové vlastnosti a lisovateľnosť.

Jedinečný na trhu je mimochodom aj škárovací tmel Schiedel Rapid, ide o jednozložkový tmel, ktorý je schopný znášať teploty výrazne nad 1 000 °C.

Výroba našich rúr ABSOLUT v našom výrobnom závode vo Wiesau / Nemecko
Granulát na výrobu rúr pod mikroskopom

DVOJNÁSOBNÁ KVALITA

Zabezpečenie kvality prebieha v spoločnosti Schiedel na dvoch úrovniach. Na jednej úrovni sú to skúšobné metódy, ktoré sú potrebné z dôvodu certifikácie CE podľa noriem STN EN, a na druhej úrovni sú to skúšobné metódy na zabezpečenie nášho štandardu. Takisto sú tu zahrnuté aj vlastné metódy merania a monitorovania, ktoré boli vyvinuté a zavedené pre naše procesy.

Na meranie kapilárneho a difúzneho odporu našich rúr bola vyvinutá a zavedená skúšobná metóda s ultrazvukom.

Naše interné testovacie laboratórium pre komíny s testovacou stolicou Ceram

Absolut Schiedel

Komínový systém Schiedel ABSOLUT je absolútne jedinečný v odvetví. Jedinečnosť: Nielen rúra, ale aj tvarovky na pripojenie čistiacich dvierok a dymovodu sú vyrobené monoliticky. To je možné len vďaka kontinuite v kvalite – pri výbere surovín, procese prípravy a vo výrobných postupoch.

Pokiaľ nie je komínový systém dostatočne izolovaný, je potrebné ho zaizolovať ďalšou vrstvou izolácie.
ABSOLUT s integrovanou izolačnou hmotou priamo v tvárnici s multifunkčnou izolovanou šachtou.

Schiedel tepelnoizolačný deliaci prvok prerušuje tepelné mosty a tepelne tak oddeľuje vnútorný a vonkajší priestor. Vďaka tomu sa minimalizujú tepelné straty. Systém je odolný proti vlhkosti, ďalej je odolný pri vyhorení sadzí a zabezpečuje tesnosť stavby pri Blower-door teste, to znamená, že cez komínové teleso nedochádza k žiadnym únikom. Naše nekompromisné požiadavky na kvalitu vo všetkých detailoch sú základom 30-ročnej záruky, ktorú spoločnosť Schiedel poskytuje svojim zákazníkom.

KOMÍN NA ÚSPORU ENERGIE

Schiedel ABSOLUT je vhodný pre spaľovacie zariadenia každého druhu, s prevádzkou závislou na vnútornom vzduchu, ale aj s nezávislou prevádzkou, teda s externým prívodom vzduchu na horenie – šachtou v komínovej tvárnici. Tepelnoizolačné tvárnice a optimalizované tepelnoizolačné deliace prvky zabezpečujú vysokú úsporu energie a znižujú emisie CO₂.

Header line EKOLOGICKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Myslenie a konanie zamerané na trvalú udržateľnosť nie sú pre spoločnosť Schiedel len prázdnymi frázami, ale sú neoddeliteľne spojené s našou identitou. Tvoria základ nášho hospodárskeho úspechu. Ako nespornému lídrovi v oblasti vývoja vysokoúčinných komínových a krbových systémov z keramiky nám zároveň prináleží úloha byť priekopníkom a vzorom. Chceme byť výrobcom komínových systémov, ktorý kladie dôraz na trvalú udržateľnosť. Naším cieľom je neustále zlepšovať ekologickú stopu, a tak pracujeme na efektívnom využívaní zdrojov, výrobkov, materiálov a procesov.

Preto sa pri našom výskume a vývoji sústreďujeme na riešenia a výrobné procesy, ktoré sa vyznačujú nízkou úrovňou emisií, efektívnym využívaním zdrojov a energickou efektívnosťou. Od určitého času spolupracujeme s medzinárodnými expertmi, aby sme prinášali produkty, ktoré zodpovedajú najvyšším technickým požiadavkám.

UHLÍKOVÁ STOPA

Viedenský inštitút „Denkstatt – sustainable thinking“ porovnal uhlíkovú stopu systémov spoločnosti Schiedel SIH a ABSOLUT s tradičnými tehlovými komínmi. Obe riešenia spoločnosti Schiedel dosiahli pritom najlepšie výsledky.

HOSPODÁRSTVO S UZAVRETÝM CYKLOM

Európska komisia smeruje budúce hospodárstvo na nové „hospodárstvo s uzavretým cyklom“, ktoré má postupne nahradiť starý lineárny model zakladajúci sa na princípe „vyrobiť, použiť, vyhodiť do odpadu“.

Prostredníctvom inovatívnych výrobných procesov a udržateľných produktov spoločnosť Schiedel podporuje túto zmenu. Fyzikálno-chemická transformácia, pri ktorej sa z ílu stáva keramika, pritom umožňuje uzavretý cyklus takmer na 100 %.

LEPŠIE VYUŽÍVANIE

Pri téme šetrenia zdrojmi nejde len o nižšiu spotrebu, ale aj o to, ako lepšie využívať zdroje.

Vďaka svojej „nekonečnej“ životnosti majú naše keramické rúry v otázke udržateľnosti rovnaký cieľ. Pozostávajú vlastne z rovnakých častíc ako zemská kôra: oxid kremičitý 60 % a oxid hlinitý 30 %. K tomu sa pridružujú ešte zvyšné chemické prvky.

Tieto suroviny sú takmer neobmedzene k dispozícii. Miera recyklácie sa pri rúrach ABSOLUT pohybuje na úrovni cca 15 – 20 %. Pripadajúce výrobné príslušenstvo sa vráti späť do výrobného procesu na 100 %. Okrem toho sa odpadové produkty zo súvisiacich výrob keramických produktov používajú ako cenné surovinové komponenty – významný prínos k šetreniu našich primárnych zdrojov surovín.

Header line BUDÚCE SMEROVANIE

Pokračujúca dôsledná optimalizácia uhlíkovej stopy, ako aj znižovanie nákladov sú aj v budúcich rokoch na vrchných priečkach nášho programu.

Aktuálne spolupracujeme s vybranými partnermi na inovatívnych filtračných riešeniach na zníženie množstva jemných častíc prachu z krbových kachlí do výšky 95 %.

Jednou z najaktuálnejších vizionárskych tém, ktorá pre nás predstavuje výzvu v oblasti výskumu a vývoja, je hľadanie alternatívnych obnoviteľných materiálov pre naše výrobky.

Header line Dizajnová ofenzíva s pridanou hodnotou

Ako lídri na trhu v Európe v oblasti komínových systémov a systémov odvodu spalín od tepelných spotrebičov opakovane používame benchmarky vo funkčnom dizajne. Napríklad s inovatívnym systémom KINGFIRE – krbom pod komínom: moderné kompletné riešenie s krbovými kachľami zabudovanými priamo v module pod komínom. V obytných priestoroch je vďaka tomu viac miesta a zároveň stúpa komfort a bezpečnosť.