Vedenie spoločnosti

Silné osobnosti – kompetentné, vizionárske, angažované

Úspech spoločnosti potrebuje silné osobnosti so skúsenosťami , osobným nasadením ,
ktoré aktívne tvoria budúcnosť spoločnosti. Schiedel kombinuje silu koncernu so suverenitou národných zastúpení.

Schiedel je medzinárodne riadený Executive Committee Schiedel, ktorého členmi sú:

Alessandro Cappellini (President Schiedel International), Johannes Kistler (CFO), Livius Sopira (Regional Director East Europe), Michael Ball (Regional Director North and Western Europe), Andreas Schlechter (Director Industrial and Supply Chain) a Alexey Paliivets (Marketing / R&D Director)

Schiedel Slovensko je riadené nasledovnými pracovníkmi:

Management

Lívius Sopira

CEO Schiedel Slovensko

Regional Director East Europe, 

Lívius Sopira začal pracovať v spoločnosti Schiedel SR a ČR v roku 2000 ako pracovník zodpovedný za controlling. Od roku 2002 vedie spoločnosť Schiedel Rusko ako konateľ, kde založil zastúpenie spoločnosti Schiedel. Vybudoval sieť obchodných partnerov a uviedol tým na ruský trh paletu komínových systémov Schiedel. V roku 2012 prevzal zodpovednosť za vedenie regiónu východnej Európy a ako konateľ pôsobí aj v Schiedel Slovensko.

Pôsobí v štruktúrach Schiedel International, kde sa podiela na strategických rozhodnutiach o smerovaní spoločnosti, zodpovedá za hospodárske výsledky v 6 krajinách regiónu.

Ekonomické vzdelanie získal L.Sopira získal štúdiom na Ekonomickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Je ženatý, má 2 deti.

Management

Pavol Ševčík

Konateľ/country manager

Pavol Ševčík pracuje v spoločnosti Schiedel Slovensko od roku 1998.

Po úspešnom pôsobení na pozícii obchodného zástupcu prevzal zodpovednosť za severné Slovensko. Od roku 2012 bol obchodným riaditeľom spoločnosti. Od roku 2018 je konateľom spoločnosti Schiedel Slovensko

Absolvoval Strednú priemyselnú školu stavebnú v Žiline.

Je ženatý, má 3 deti.