Vedenie spoločnosti

Silné osobnosti – kompetentné, vizionárske, angažované

Úspech spoločnosti potrebuje silné osobnosti so skúsenosťami , osobným nasadením ,
ktoré aktívne tvoria budúcnosť spoločnosti. Schiedel kombinuje silu koncernu so suverenitou národných zastúpení.

Schiedel je medzinárodne riadený Executive Committee Schiedel, ktorého členmi sú:

Alessandro Cappellini (President Schiedel International), Johannes Kistler (CFO), Livius Sopira (Regional Director East Europe) a Michael Ball (Regional Director North and Western Europe).

Schiedel Slovensko je riadené nasledovnými pracovníkmi:

Management

Lívius Sopira

CEO Schiedel Slovensko

Regional Director East Europe, 

Lívius Sopira začal pracovať v spoločnosti Schiedel SR a ČR v roku 2000 ako pracovník zodpovedný za controlling. Od roku 2002 vedie spoločnosť Schiedel Rusko ako konateľ, kde založil zastúpenie spoločnosti Schiedel. Vybudoval sieť obchodných partnerov a uviedol tým na ruský trh paletu komínových systémov Schiedel. V roku 2012 prevzal zodpovednosť za vedenie regiónu východnej Európy a ako konateľ pôsobí aj v Schiedel Slovensko.

Pôsobí v štruktúrach Schiedel International, kde sa podiela na strategických rozhodnutiach o smerovaní spoločnosti, zodpovedá za hospodárske výsledky v 6 krajinách regiónu.

Ekonomické vzdelanie získal L.Sopira získal štúdiom na Ekonomickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Je ženatý, má 2 deti.

Management

Pavol Ševčík

Obchodný riaditeľ

Pavol Ševčík pracuje v spoločnosti Schiedel Slovensko od roku 1998.

Po úspešnom pôsobení na pozícii obchodného zástupcu prevzal zodpovednosť za severné Slovensko. Od roku 2012 je obchodným riaditeľom spoločnosti.

Absolvoval Strednú priemyselnú školu stavebnú v Žiline.

Je ženatý, má 3 deti.