Excelentný servis a jednoznačné odpovede

FAQ
Najčastejšie otázky
Tu nájdete zodpovedané najčastejšie kladené otázky
SCHIEDEL VIDEÁ
Schiedel Youtube
Videá montážnych návodov a produktové videá
PREČO NIE VÝFUK?
Ako chrániť strechu?
Prečo nepoužiť výfuk pre kondenzačný kotol a nenechať si poškodiť strechu?
LEGISLATÍVA
Aktuálne platná legislatíva
Tu nájdete predpisy a normy týkajúce sa odvodu spalín a komínových telies
Chyby montáže
Ukážky "kreatívnych" riešení komínov
Niekedy je až neuveriteľné čo všetko vie porušiť, pokaziť práca "odborníkov" s komínovým telesom. Zopár ukážok s krátkym popisom nájdete práve tu.
Záruky
Pravidlá pre záruky a uplatnenie reklamácie
Poskytujeme našim zákazníkom záruky nad rámec znenia Obchodného zákonníka. Pravidlá pre uplatnenie prípadnej reklamácie nájdete práve tu.
Informácie k problematike GDPR
Ochrana Vašich údajov je pre nás dôležitá
Informácie relevantné k ochrane Vašich údajov, ktoré odovzdáte našej spoločnosti
Prečo kúriť drevom?
Lebo drevo je obnoviteľný zdroj energie.
Spotrebúva pre svoj rast CO2. Teda prispieva k zlepšovaniu životného prostredia, k jeho udržateľnosti pre nás, ľudí.