DALŠÍ TECHNOLOGICKÝ MILNÍK DOSAŽEN
KINGFIRE KANTO CERTIFIKOVANÉ S ETIKETOU „BLAUER ENGEL“
BLAUER ENGEL, dobrovolná německá ekoznačka pro kamna na dřevo, má za cíl podpořit inovace v průmyslu a podporuje vývoj nových kamen pro zlepšení kvality ovzduší. Toho je dosaženo pomocí zařízení pro snížení emisí pro účinné a řízené spalování s výrazným snížením emisí prachu a jiných výfukových emisí oproti běžným kamenům na dřevo.
To zahrnuje:
  • Technologie separace prachu a částic ke snížení škodlivých látek znečišťujících ovzduší
  • Technologie redukce oxidu uhelnatého (CO), například katalyzátory
  • Automatizované řízení vzduchu, které se do značné míry může vyhnout vlivu obsluhy a nesprávnému chování
  • Prodloužený testovací postup
Pro certifikaci u značky BLAUER ENGEL procházejí kamna na dřevo prodlouženou zkouškou, která lépe odráží skutečné emisní chování při spalování dřeva než současná typová zkouška. Na tomto základě byly definovány přísné mezní hodnoty emisí znečišťujících látek včetně hmotnosti vyrobených částic.
BLAUER ENGEL proto může být průvodcem pro lidi, kteří si chtějí pořídit obzvláště šetrný kamna k životnímu prostředí.
Pro KINFGIRE KANTO je to velký úspěch, kterého zatím dosáhlo pouze 5 výrobců po celém světě! 💪🙌👏
O Blauer Engel:
Blauer Engel je dobrovolná ekoznačka navržená tak, aby motivovala výrobce k vývoji efektivních a nízkoemisních spotřebičů. Štítek umožňuje výrobcům jednoduchým způsobem sdělovat svým zákazníkům výhody jejich spotřebičů pro životní prostředí. Spotřebitelé tak mají možnost snadno si vybrat produkt šetrný k životnímu prostředí.