Ako správne spaľovať drevo?

Ako správne spaľovať drevo?

Pri spaľovaní zohráva úlohu množstvo faktorov, ako je vlhkosť dreva a prívod vzduchu.

Elementárnou otázkou pri horení je zvyšková vlhkosť v dreve. Pretože vlhkosť má obrovský vplyv na to, ako dobre prebieha spaľovanie a tiež na to, ktoré škodliviny sú v konečnom dôsledku emitované. Zvyšková vlhkosť by nemala prekročiť 20 %. Dá sa to jednoducho zmerať vlhkomerom dreva.

Keďže spaľovanie dreva je veľmi dobre vedecky študovaný proces, teraz presne vieme, ako to vo všeobecnosti funguje. V skutočnosti je vhodnejší termín splyňovanie, keďže plyny obsiahnuté v dreve sa zapália a dodajú nami požadovanú tepelnú energiu.

Spaľovanie začína prvou fázou, sušením. V tejto fáze má drevo teplotu okolo 100 až 150°C  a voda v dreve sa začne odparovať. Tento proces vnímame ako syčanie..

Druhou fázou je takzvané odplynenie. Dochádza k tomuto javu pri 150 až 600°C Celzia. Približne 70% výhrevnosti dreva sa uvoľňuje ako energia. Drevo je už v rozklade spôsobeným ohňom a tu už je k dispozícii len asi 85% pôvodnej hmoty dreva. Zvyšok produktu je drevené uhlie.

Poslednou fázou spaľovania alebo splyňovania je oxidácia. Dosahujú sa dokonca teploty až 1 300°C. Po tejto fáze zostáva len popol, ktorý má potom len medzi 0,5 až 1 % pôvodnej hmoty.

Pri samotnom spaľovaní sa uvoľňuje najmä oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, vodík a ďalšie organické zlúčeniny, pevné prachové častice – sadze.

Vo všeobecnosti platí, že čím teplejšie je spaľovanie, tým menej škodlivín vzniká. Pretože veľa škodlivých vecí pri dostatočnom teple oxiduje na CO2. Z tohto dôvodu je nevyhnutné dobre vysušené drevo, ktoré pri horení vyrobí vyššie teploty ako mokré.

Niekoľko pokynov na tému spaľovania dreva

Aby ste umožnili dobré a čisté vykurovanie drevom, je niekoľko bodov, na ktoré by ste nemali zabúdať.

  • použitie dobrého palivového dreva.
    • Mali by ste sa obmedziť na spaľovanie v kachliach kvalitným, nenalakovaným drevom. Horiace farby neškodia len životnému prostrediu, ale aj vášmu komínu. Napríklad časopisy majú rovnaký zlý účinok, pretože sa s nimi spália tlačové farby.
  • Ak si drevo rúbete sami čerstvé, treba ho zodpovedajúco odložiť a sušiť asi dva až tri roky, kým sa dá spáliť.
    • Dôvody sú uvedené vyššie. Počas skladovania ho treba samozrejme chrániť pred vlhkosťou.
  • Optimálny prísun kyslíka má tiež veľký vplyv na energetickú výťažnosť a emisie škodlivín.
    • Kontaminácia prostredia toxínmi sa môže pri nesprávnom prívode vzduchu zvýšiť až o 100 %.