Dokonalé riešenie pre tesné domy – komín s prívodom vzduchu ku spotrebiču

Aj v modernom, tesnom, dome si môžete užiť teplo …

V dnešnej dobe tesných stavieb, minimálnych nákladov na vykurovanie zabúdame prečo staviame rodinný dom. Preto aby sme šetrili? Alebo preto, aby sme bývali?
K rodinnej pohode patrí tepelná pohoda za každých okolností. A takú ponúkajú krby, kachle, pece, piecky, ktoré nič iné ako drevo a oheň na svoju prevádzku nepotrebujú.

Ešte na jednu vec sme zabudli. Na vzduch. Spomínané tesné domy sú síce úsporné a teda tesné, ale veľa krát sa zabudne pri zabezpečovaní tepelnej pohody za každých okolností na dostatočný prívod vzduchu pre prevádzku spotrebiča na tuhé palivo (drevo). Vzduch na horenie môže spotrebič brať z priestoru kde sa nachádza, ale to je tá najhoršia varianta. Rýchlo minie ten „váš“ kyslík a vy nerelaxujete ale cítite sa unavení a mdlí. Lepšou ale ešte stále náročnejšou variantou je prívod vzduchu na horenie napríklad pod základovou doskou alebo v tepelnoizolačnej vrstve podlahovej konštrukcie.

Ideálnou variantou je využitie komínového telesa na prívod vzduchu do spotrebiča.

Ako? Vzduch cez komín?

Áno. Komínom Schiedel PERMETER Smooth Air.

Je to komínový systém konštruovaný pre odvod spalín a súčasný prívod spaľovacieho vzduchu pre spotrebič z priestoru nad strechou. Spaľovací proces sa tým stáva nezávislý na vzduchu z miestnosti. Preto zostane zachovaná tesnosť a teda energetická úspornosť vášho domu. V závislosti od požadovaného spotrebiča, výšky komína, je možné vybrať si z priemerov 150 a 200 mm. Hrúbka izolačnej vrstvy je 25 mm alebo 50 mm, je priebežná po celej výške komína. Tým, že máte minimálne jednu izolačnú vrstvu a medzi prieduchom a vonkajším plášťom je vzduchová medzera, tak povrchové teploty takéhoto komína sú minimálne čo znamená bezpečnosť pre užívateľa ale aj minimálne odstupové vzdialenosti od horľavých častí stavby.

Samozrejmosťou je, že komínový systém Schiedel Permeter Smooth Air je k dispozícii pre montáž na stenu aj priamo nad spotrebičom. Zároveň , s ohľadom na nízku hmotnosť, je možné realizovať jeho stavbu aj bez základovej konštrukcie.

Vďaka premyslenému systému spoja je montáž jednoduchá a rýchla. Ihneď po ukončení montáže je možné komínové teleso začať používať.

Keďže daný komín je primárne určený na tuhé palivá,  nezabudnite, že v zmysle platnej legislatívy ste povinní čistiť komínové teleso na tuhé palivá každé 4 mesiace, ak je jeho výkon do 50 kW. Komín ste oprávnení si čistiť aj sami, pokiaľ máte na to zodpovedajúce technické vybavenie, teda štetku. Odporúčame Vám však nechať aspoň raz ročne komín vyčistiť a skontrolovať osobe najpovolanejšej, teda kominárovi.