NAJPRIRODZENEJŠÍ SPÔSOB VYKUROVANIA – DREVO Drevo je obnoviteľný zdroj, ktorý pri spaľovaní produkuje iba toľko oxidu uhličitého (CO2), koľko sa uvoľňuje z prirodzeného rozkladu dreva v lese alebo toľko, koľko strom zachytí z atmosféry počas svojho rastu.

Drevo je obnoviteľný zdroj, ktorý pri spaľovaní produkuje iba toľko oxidu uhličitého (CO2), koľko sa uvoľňuje z prirodzeného rozkladu dreva v lese alebo toľko, koľko strom zachytí z atmosféry počas svojho rastu.