Nový vzhľad webovej stránky Schiedel. S novým logom aj nový vzhľad internetovej prezentácie Schiedel

S novým logom aj nový vzhľad internetovej prezentácie Schiedel

Našu stránku aktuálne prepracovávame na nový vzhľad tak, aby bola v súlade s našim korporátnym dizajnom. Pri tejto adaptácii môže dôjsť k dočasným a zároveň nevýrazným zmenám oproti plánovanému [...]