Енергийна ефективност и мултифункционалност

SCHIEDEL – MULTI

– ДО 20 КОНДЕНЗАЦИОННИ КОТЛИ НА ВЕРТИКАЛА –

Водещите принципи за развитието на подобни коминни системи са мултифункционалността, екологията, спестяването на енергия, безопасността и новите технологии. Schiedel „MULTI“ е коминна система за етажно отопление на газ.

MULTI

Schiedel „MULTI“ дава възможност за включване на газови инсталации, които не зависят от въздуха в помещението, и могат да се използват и за включване на кондензационни газови котли. Прилага се в системите за етажно отопление в многоетажните обекти с множество жилища в тях. Въздухът за процеса на горене се довежда до потребителите на газ чрез въздушен канал около тръбата на комина. Коминната система „MULTI“ е разработена изцяло в изследователския център на лабораторията на Schiedel.

ПРИНПИЦ НА РАБОТА

Schiedel „MULTI“: спестяването на енергия е на принципа на топлообмена чрез движението на въздуха в противоположни посоки. Функционирането на MULTI се основана на принципа на противоположното движение на въздуха. Става дума за приложението на принципа на работа на топлообменниците, където свежият въздух по пътя си през комина предварително се загрява от тръбата на комина. По този начин се спестява енергия, а профилираната повърхност на тръбата допълнително увеличава този ефект. Кондензационните котли силно натоварват комина, защото температурите на газовете спадат до 30° C. Затова в комина се създава по-голямо количество влага, към която коминът трябва да бъде трайно устойчив. Газовете от комина се отвеждат, чрез свръхналягане.

Предимства

Специфични качества
 • Нечувствителен към влагата,
 • Изостатична профилирана тръба с дебелина 7-9 mm (в зависимост от диаметъра), устойчива на големи количества кондензат
 • Закрепването на тръбата с лепило ROTEMPO diht осигурява безпрепятствена работа и водонепропускливост
 • Подходяща за кондензационни котли
 • По вертикала в нея могат да се включат над 10 потребители
 • Работата не зависи от въздуха в помещението
 • За температури на отработените газове от 30° C до 200° C.
Икономии
 • Пестене на енергия 3-7 %
 • Оптимална експлоатация
 • Няма допълнителни разходи
 • Един комин за до 20 котела
 • По принципа на топлообменниците въздухът са довежда до котела чрез пространството между обшивката и профилираната керамична тръба. За разлика от „фасадните вентилации“, когато студеният въздух директно се довежда до котела, при коминните системи MULTI въздухът се доставя до котлите, като от външните -10º C (например) навлиза до котела с температура ± 5º C. Специално конструираната профилирана тръба (от външната си страна набраздена с жлебове) има увеличена повърхност, чрез която се нагрява въздухът по неговия път до котлите.
Производствена програма

Коминните системи Schiedel MULTI се произвеждат в размери за всички видове газови котли тип „C“:

Безопасност и гаранция
 • Отвеждането на изгорелите газове става над покрива на обекта, с което се избягва пряката последица от вдишване на вредните съединения от продуктите на изгарянето, за разлика от „фасадната вентилация“, чиято конструкция застрашава здравето и безопасността на потребителите,
 • Чрез затворената LAS система се избягва какъвто и да било контакт на потребителите с вредните отработени газове,
 • Специално конструираната обшивка на комина, изработена от лек бетон и експандирана глина „Leca“, осигуряват 90 min. огнеустойчивост на комина,
 • Профилираните керамични тръби, споени с лепилото Rotempo diht, осигуряват 100 %-ва газонепропускливост,
 • Гъвкавият маншет, свръзката на котела към комина, предоставя напълно безопасна връзка на коминната система,
 • Съвместимите елементи на комина са произведени в един и същ център на производство и това улеснява бързия монтаж, като изключва грешки в процеса на изграждането.
MULTI

ИНСТРУКЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО MULTI КОМИННИ

Технически данни

Характеристики: T200 N1 W 2 O00
Режим на работа: Отрицателно налягане (N1 ≤ 40 Pa), положително налягане (P1 ≤ 200 Pa)
Оперативна температура:: ≥ 35 °C ≤ 200 °C
Вътрешна тръба: Профилирана керамика
Обвивка: Лек термо кожух
Устойчивост на топлина: R39 m2 K/W

Системни настройки

Schiedel Bulgaria - коминни системи, каминни системи, вентилационни системи

MULTI

Препратки

Вашият контакт

Моля, обърнете внимание на нашата политика за поверителност, на която се основават всички данни, използвани от Schiedel.

CAPTCHA
Моля изчакайте...