Představujeme Vám sedmnáctý podpořený projekt:
PROJEKT 17 – NADACE HAIMAOM

Nadace Haimaom je nadací na podporu transplantace kostní dřeně, jež dále pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Myšlenka zřízení Nadace Haimaom se zrodila na půdě Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc v roce 1997 ze stále narůstajících potřeb pomoci zlepšit prostředí pro léčbu nemocných s chorobami krvetvorby a poruchami krevního srážení, doplnit pracoviště o nové moderní přístroje a zajistit a podporovat edukační aktivity jak pacientů, tak personálu pracoviště a dalších hematologů ze zdrojů, které stojí mimo standardní financování zdravotní péče v naší republice.

LOKALITA: Olomouc

Projekt navrhl kolektiv pracovníků skladu Olomouc: “Pro tento projekt jsme se rozhodli po společné úvaze, neboť jeden z nás má za sebou již neuvěřitelných 280 odběrů krve a krevní plazmy a věříme, že tyto prostředky půjdou na dobrou věc”

NADACE HAIMAOM