Představujeme Vám devatenáctý podpořený projekt:
PROJEKT 19 – FOLKLORNÍ SOUBOR ŠÁTEČEK

LOKALITA: Přerov nad Labem

Folklorní soubor Šáteček vznikl v roce 1985 z iniciativy pana Ing. Oldřicha Kusovského. Soubor nyní pracuje ve čtyřech složkách, tři složky taneční, z toho dvě s obsazením mladších a starších žáků, třetí s obsazením mládežníků a složka muzikantská. Všechny tyto části souboru se podílejí na společných vystoupeních nejen v České republice, ale i v zahraničí. Hlavním tematickým zaměřením souboru je folklor středního Polabí. Motivací jeho činnosti je uchování lidové písně, tanců a zvyků našich předků a snaha pěstovat, jak u aktivních členů souboru, tak i v divácích, kultivovaný vztah k české národní kultuře.

Projekt navrhla Martina Jírová, referentka logistika a nákupu: “Je to skvělá parta báječných lidí, kterým jde o to, abychom nezapomněli jak se žilo a tancovalo v nedávné době. Někteří zde zůstávají od svých dětských let až do dospělosti, pomáhají s malými, menšími a i s těmi nejmenšími. Každý přiloží ruku ke společnému dílu, které se evidentně daří, protože to,  že v souboru zůstávají i ti, kteří mají už svoje vlastní rodiny a přátelé svědčí o tom, že tento soubor se vrývá těm, kteří jím projdou, nejenom do paměti, ale i do srdcí. “

FOLKLORNÍ SOUBOR ŠÁTEČEK