Představujeme Vám dvacátý podpořený projekt:
PROJEKT 20 – PASOVÁNÍ NA KOMINICKÉ TOVARYŠE

Střední odborná škola a odborné učiliště stavební v Brně Bosonohách vznikly v roce 1958. V roce 2009 byli přijati na učňovský obor kominík i první žáci.  V roce 2011 byla na brněnském výstavišti IBF Brno poprvé i soutěž učňovských dovedností v oboru kominík s celorepublikovou působností. Dnes je již s mezinárodní účastí.

Poprvé byli absolventi učňovského oboru kominík slavnostně podle historicky dřívějších tradic pasování na tovaryše za účasti čelních představitelů kraje a jednotlivých cechů v roce 2015. Postupně se rozšířila i na další obory a dnes je pravidelnou součástí ukončení a vyřazení ze školy s předáním výučních a tovaryšských listů.

LOKALITA: Brno

Projekt navrhl Zdeněk Pirožek, specialista na nerezové komíny:”Myslím si, že jsou to dobře vložené investice do budoucnosti zachování nejen řemesla, ale i pro propagaci našich výrobků s přímou vazbou na jejich dovednosti, které budou uplatňovat ve svém budoucím povolání kominík.”

PASOVÁNÍ NA KOMINICKÉ TOVARYŠE