Krbová kamna SIRIUS patří k vysoce ekologickým spotřebičům

Naše společnost klade důraz na zavádění kvalitních, k životnímu prostředí šetrných produktů. Proto nás velmi těší ocenění kamen SIRIUS na britském trhu.

Kamna Schiedel SIRIUS dosáhla v novém britském nezávislém certifikačním schématu nejvyšší úrovně clearSkies pro kamna na dřevo. Jedná se o 27% zlepšení oproti minimálnímu standardu pro označení kamen značkou Ecodesign, přicházející v platnost od 1. ledna 2022. Kamna Schiedel SIRIUS jsou nyní osvobozena od Defra (viz níže) pro použití na všech 4 územích Spojeného království (Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko). Bez této výjimky by tam kamna nemohla být prodávána.

Co je „clearSkies“? clearSkies je nezávislá a nestranná značka certifikace emisí a energetické náročnosti pro krbová kamna a krby na pevná paliva na současném britském trhu. Moderní kamna představují nízkouhlíkový a nízkoemisní způsob, jak váš domov vytápět pomocí udržitelného a obnovitelného dřevěného paliva. clearSkies je nezisková společnost, která se zavázala ke zlepšení kvality ovzduší a zařízení na spalování dřeva. Úroveň clearSkies je nezávisle spravována společností Kiwa UK, která jednotlivě ověřuje a akredituje každé zařízení a spravuje seznam produktů clearSkies. K získání štítku clearSkies musí zařízení splňovat minimálně nadcházející předpisy o Ecodesignu 2022. Ve Velké Británii je u spotřebičů pro spalování dřeva nutné, aby toto zařízení bylo podle definice Defra, díky jeho nízkým emisním hodnotám, vyňato z požadavku zákona o ovzduší. Toto se nazývá osvobození od Defra. Nezávislé testy ukazují, že zařízení se štítkem clearSkies produkuje až o 90% méně emisí než otevřený oheň a až o 80% méně než kamna stará 10 a více let. clearSkies má 4 úrovně přecházející z úrovně 2 do úrovně 5. Štítek clearSkies úrovně 3 znamená, že zařízení splňuje požadavky na Ecodesign a je také osvobozeno od Defra. Štítek clearSkies úrovně 4 znamená, že zařízení překračuje požadavky úrovně 3 na emise a účinnost nejméně o 15%. Štítek clearSkies úrovně 5 znamená, že zařízení překračuje požadavky úrovně 4 alespoň o dalších 15%, čímž je téměř o 30% lepší než standardní požadavky na Ecodesign. Spotřebiče úrovně 4 a 5 jsou skutečně vysoce výkonná, nízkoemisní a nízkouhlíková řešení vytápění, která Vám pomohou vytvořit tepelný i relaxační komfort Vašeho domu.

Ačkoli na naší národní úrovni tyto požadavky a certifikace mít nemusíme, pro nás to znamená, že náš produkt patří k těm nejkvalitnějším na trhu a hrdě může stát vedle našich dalších oceněných produktů.