Nejeden užívateľ komínového telesa a kotla na tuhé palivo potreboval riešiť prispôsobenie komínového prieduchu pre ten svoj kotol a samozrejme palivo.

Časť z užívateľov riešila vložkovanie starého murovaného komína pre plynový kotol. Platná legislatíva už od roku 2007 , Vyhláška č. 401, predpisuje, aby komínové teleso bolo viacvrstvové, s vnútornou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa. A ešte aj popisuje životnosť vnútornej vložky. Má mať rovnakú životnosť ako je materiál komínového plášťa. A tu je ten kameň úrazu.

Bežné spotrebiče, v súčasnosti už kondenzačné plynové spotrebiče nie sú problémom pre vložky z nehrdzavejúcej ocele (hliníkovú vložku na plyn už dnes nemôžete použiť!). Kvalitná nehrdzavejúca oceľ bez problémov dokáže odvádzať spaliny od kondenzačného spotrebiča. Samozrejme ak chce užívateľ vložkovať a je pre neho jediným kritériom cena, tak nepoctiví dodávatelia mu dokážu predať aj oceľ, ktorá je lacná, ale aj samozrejme pre odvod spalín maximálne nevyhovujúca.

Komínový systém Keranova

Komínový systém Keranova

Kvalitná nehrdzavejúca oceľ bez problémov odvedie spaliny od spotrebiča na tuhé palivá, či je to drevo alebo uhlie. Pri uhlí je dôležité, aby bola vložka tepelne izolovaná, vtedy hovoríme o využití viacvrstvového komínového telesa, napr Schiedel ICS.  Ak však užívateľ plánuje využitie paliva, tzv. ekohrášku, je naše jednoznačné odporúčanie Schiedel KERANOVA. Prečo?

Ekohrášok je zlisovaný uhoľný prach, veľakrát s prímesami neznámeho typu. Produktom horenia a následnej kondenzácie v prieduchu je vysoko agresívna zmes, ktorá dokáže zničiť nehrdzavejúcu oceľ akejkoľvek kvality (lebo oceľ , používaná v komínoch je buď odolná proti vysokým teplotám ale neodolá vlhkej prevádzke, alebo naopak, neodolá vyšším teplotám, za to je odolná proti vlhkosti, teda korózii). Pri štandardnej prevádzke a kvalitných palivách (teraz sa nebavíme o výhrevnosti!) štandardná nehrdzavejúca oceľ nemá problém. Bez problémov zvláda odvod spalín a má zodpovedajúcu životnosť. V desiatkach rokov.

Ak však uvažujete, že budete používať ako palivo ekohrášok, tak jedinou istotou dlhej životnosti za akýchkoľvek podmienok je použitie keramickej, šamotovej vložky. Schiedel KERANOVA je presne tým produktom, ktorý splní to, čo potrebujete. Bezproblémová montáž, rýchla montáž, neobmedzená životnosť a cena porovnateľná s vložkovaním oceľou. Už po 5 rokoch sa vám vrátia náklady na vložkovanie oceľou. Ekohrášok nemá šancu poškodiť keramickú izostatickú vložku v systéme KERANOVA. Pre vyvložkovanie je potrebný rovnaký otvor v komíne ako pri oceli. Je potrebný prístup zvrchu komína. Vložky sú spúšťané do otvoru v komíne. Jediná nevýhoda oproti oceľovej rúre spočíva v tom, že zakúriť môžete až o 24 hodín.

Ak vyvložkujete komín systémom KERANOVA ušetríte. Nervy a peniaze. Na dlhé desaťročia. Vyvložkovaný komín vložkami KERANOVA kvôli poškodeniu sírou v ekohrášku nebudete opravovať!

Váš Schiedel Slovensko

<span class="entry-title-primary">Akú vložku pre kotol na ekohrášok?</span> <span class="entry-subtitle">Nejeden užívateľ komínového telesa a kotla na tuhé palivo potreboval riešiť vyvložkovanie komínového prieduchu pre ten svoj kotol a samozrejme palivo</span>