Nespaľujte vianočný stromček a baliaci papier z darčekov v krbe

<span class="entry-title-primary">Nespaľujte vianočný stromček a baliaci papier z darčekov v krbe</span> <span class="entry-subtitle">Krb, kozub, kachle poskytujú príjemné teplo počas vianočného obdobia. Kto však používa krb na spaľovanie odpadkov, musí počítať so znečistením, zanesením skla krbu, dymovodu i komína. </span>

Krb, kozub, kachle poskytujú príjemné teplo počas vianočného obdobia. Kto však používa krb na spaľovanie odpadkov, musí počítať so znečistením, zanesením skla krbu, dymovodu i komína. Samozrejmosťou bude následne znehodnotenie ovzdušia, vzduchu čo dýchame, čo dýchajú vaši susedia. Toxické látky v dyme ohrozujú zdravie a životné prostredie.

Na prelome rokov sú mnohé z týchto spotrebičov na drevo v nepretržitej prevádzke, lebo dopĺňajú úžasnú atmosféru Vianoc – niekedy v nich miznú po Vianociach pozostatky stromčekov, dúfame, že nie aj tých plastových, zvyšky konárov s ozdobami so stolov, kartónové škatule a už nepotrebný baliaci papier. Nič z toho by v krbe, kachliach nemalo skončiť.

Sú na to dobré dôvody: Pri spaľovaní odpadu sa môžu uvoľňovať aj ťažké kovy a dioxíny. Dym obsahuje aj jemný prach, to ohrozuje zdravie a životné prostredie. Môže sa tiež poškodiť krb, vyviniete totiž pri spaľovaní príliš rýchlo teplo. To môže mať za následok napríklad poškodenie dymovodu alebo dokonca komína!

Ak ste si nepripravili drevo do krbu pred rokom, dvomi a použijete drevo, na ktorom ešte pred mesiacom čvirikal vrabec, tak následkom bude opäť kvôli nedokonalému horeniu zanášanie skla, zvýšená tvorba sadzí ako v dymovode tak v komíne a v krajnom prípade bude následkom vyhorenie sadzí! Čím je drevo vlhšie, tým horšie horí. Drevo by preto nemalo mať viac ako 15 percent zvyškovej vlhkosti.
Ak je 25% vlhkosť dreva, spaľovanie sa výslovne zakazuje. To isté platí pre vetvy s borovicovými ihličkami: ihličie obsahuje éterické oleje. To tiež podporuje usadeniny v krbe, kachliach, dymovode a komíne.

Tipy pri kúrení krbom, kachlami:

  • Rovnako ako baliaci papier a noviny, ani papierové brikety sa nesmú spaľovať v krbe.
  • Kto prevádzkuje komín bez pravidelného čistenia (min. každé 4 mesiace podľa Vyhlášky 401/2007), porušuje pravidlá a vystavuje sa riziku zníženia poistného krytia v prípade požiaru následkom vyhorenia sadzí.
  • Ak v komíne horí, ihneď volajte na tiesňovú linku 112, aby ste zalarmovali hasičský zbor.

V žiadnom prípade sa nepokúšajte požiar uhasiť vodou!

Želáme Vám príjemné prežitie najkrajších sviatkov roka, veľa zdravia, šťastia, lásky.

Váš Schiedel Slovensko